ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1เสร็จเรียบร้อย85c69d4478f00828f9e9cefaace0bcab.jpg 20 01 59 คุณสุวรรณศรี เหล่าเราวิโรจน์ บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-03-28 09:23:18
2เสร็จเรียบร้อยd4a21a74e2ae914c482d220b79950d82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 15:23:04
3เสร็จเรียบร้อย4d4687392f603ad83c89e5fe139c7c82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 16:22:09
4เสร็จเรียบร้อย57197f24babdd74a6feab221843a5596.jpg การบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-11-20 10:19:13
5เสร็จเรียบร้อย348dbb144fb1c48f959831248691c491.jpg การลงคะแนนเลือกตั้งหวัหน้ากลุ่มภารกิจพยาบาล เสร็จเรียบร้อยคุณอัลชลี โสภณภารกิจด้านการพยาบาล2015-05-28 15:17:20
6เสร็จเรียบร้อย1bc6ba30a4014979117d6a021531bc3a.jpg การสอนหญิงตั้งครรภ์ให้นมลูก เสร็จเรียบร้อยคุณนวลจันทร์ สมบัติคีรีไพบูลย์กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด2015-11-11 13:28:03
7เสร็จเรียบร้อย4088661a3b51e2d5f691596fb563f8cb.jpg การอบรม : พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 10:46:30
8เสร็จเรียบร้อย103a9cd38b068bc06e7740b309c1150e.jpg การอบรมกู้ชีพ และการส่งต่อทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยพญ.สุอร ชัยนันท์สมิตกลุ่มงานกุมารเวชกรรม2015-06-22 15:08:03
9เสร็จเรียบร้อยe376ae127a56b2ff9cb4dd669c0d78fd.jpg การเดินสำรวจเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ เสร็จเรียบร้อยนางภัทราภรณ์ กาบกลางกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-09-11 15:13:20
10เสร็จเรียบร้อยf2c4b3e46270c418ec6beadc4276216b.jpg การเรียนการสอน : การประชุมวิชาการ intern เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:49:49
11เสร็จเรียบร้อย6cc2627dc85746bc36f5a4076400fa1d.jpg การเรียนการสอน : การประชุมวิชาการ internโครงการสานสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่ รุ่นที่ 17 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 14:20:17
12เสร็จเรียบร้อย51a1f80d0f81d1cb48cd0fedc95d5b5b.jpg การเรียนการสอน : กิจกกิจกรรม Humanized Health Care นักศึกษาแพทย์รรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ EXTERN เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-24 14:00:02
13เสร็จเรียบร้อย26921525ada7b1aa7cd0fe4660fa6b96.jpg การเรียนการสอน : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ EXTERN เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-04-01 14:11:14
14เสร็จเรียบร้อยc8eed63006939c14f94489be72c6451f.jpg การเรียนการสอน : กิจกรรมสานสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 10:27:31
15เสร็จเรียบร้อย91505db003e4a5a971dc6854c10db31f.jpg การเรียนการสอน : งานปิจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-29 09:49:55
16เสร็จเรียบร้อย906df0795520dd51d2eaabd6cbf96d61.jpg การเรียนการสอน : ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-30 14:24:40
17เสร็จเรียบร้อย3bfe1572cddc3bc6a9f69ed3ff731563.jpg การเรียนการสอน : พิธีรับประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้าน รุ่น 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-20 15:16:37
18เสร็จเรียบร้อย237164d70068f9a6bbb81b35b3d47a76.jpg การเรียนการสอน : โครงการเรียนรู้ชีวิตหมอชนบท เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-03 11:16:46
19เสร็จเรียบร้อย5a34c3b7b81120f9862238ef48806104.jpg การเรียนการสอนนักศึกษา : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 11:45:01
20เสร็จเรียบร้อย1fc8b42974b0b346f243365a9d4ea199.jpg กิจกรรมน้อมจิตศรัทธาร่วมเดินทางนมัสการพระพุทธบาท ณ เขาคิชฌกูฏ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-03-07 09:15:30