ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1รอตรวจสอบ งานเกษียณมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการชาวห้องผ่าตัด รอตรวจสอบนางปียาภรณ์ แหวะสอนกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด2016-08-23 11:52:54
2รอตรวจสอบ ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอตรวจสอบนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-30 14:01:43
3รอตรวจสอบ ขอภาพถ่ายในโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งต่อ การดูแล และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจภายหลังการผ่าตัดหัวใจ ที่จัดเมื่อวันที่ 31 ม.ค.60 08.00-16.00 น. รอตรวจสอบนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-02-01 14:27:03
4รอตรวจสอบ ออกแบบพิมพ์ป้ายกระดาษ และถ่ายภาพในพิธีมอบทุนให้ผู้ป่วยใน โครงการ ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๓๐๐ ราย รอตรวจสอบนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-02-06 10:14:44
5กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
6กำลังดำเนินการ ขอภาพถ่ายงานบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือมือแพทย์หน่วยศัลยกรรทรวงอก และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ 200,000.- (ที่ถ่ายวันนี้ช่วงบ่ายค่ะ) กำลังดำเนินการนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-12-01 13:49:28
7กำลังดำเนินการ ประชุม : รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ของ ที่ปรึกษา รมต.สาธารณสุข กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:42:23
8กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก รพ.อุดรธานี กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:46:11
9กำลังดำเนินการ ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ โรงแรมโฆษะ กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:50:20
10เสร็จเรียบร้อย463b5ca7573df8f7b46c173c83bde5d0.jpg ถ่ายภาพประชุมวันสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนายสุรวุฒิ สวนเสงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-08 10:17:57
11เสร็จเรียบร้อย55925794256564cb0019e61505d0f667.jpg รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-20 09:14:50
12เสร็จเรียบร้อยa8d398a486640f3a408c38d35f69efa6.jpg อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางจงกลนีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2015-04-20 11:35:33
13เสร็จเรียบร้อยd4a21a74e2ae914c482d220b79950d82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 15:23:04
14เสร็จเรียบร้อย4d4687392f603ad83c89e5fe139c7c82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 16:22:09
15เสร็จเรียบร้อยc3f5ea759d8c61cdd1e170143b5d7429.jpg วันข้าราชการพลเรือน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-23 10:01:22
16เสร็จเรียบร้อยc6bb0903eeff795625d13330b07c4ca7.jpg สมัชชาสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-23 15:24:12
17เสร็จเรียบร้อยc3126ba8598636cda70c819bd91d317f.jpg วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-24 10:46:17
18เสร็จเรียบร้อย1fbcb7a15bd12d51f31767ee27ca5baa.jpg กิจกรรมวันสงกรานต์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-08 15:09:25
19เสร็จเรียบร้อยbfeccbd9b01668ea9bfc5ebf2de59c3a.jpg กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-11 10:34:22
20เสร็จเรียบร้อย87a2bdea0478114cfc8d4a538ccc56b5.jpg ต้อนรับอาจารย์พยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-18 14:23:39