ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 843 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1รอตรวจสอบ งานเกษียณมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการชาวห้องผ่าตัด รอตรวจสอบนางปียาภรณ์ แหวะสอนกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด2016-08-23 11:52:54
2รอตรวจสอบ ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอตรวจสอบนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-30 14:01:43
3รอตรวจสอบ ขอภาพถ่ายในโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งต่อ การดูแล และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจภายหลังการผ่าตัดหัวใจ ที่จัดเมื่อวันที่ 31 ม.ค.60 08.00-16.00 น. รอตรวจสอบนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-02-01 14:27:03
4รอตรวจสอบ ออกแบบพิมพ์ป้ายกระดาษ และถ่ายภาพในพิธีมอบทุนให้ผู้ป่วยใน โครงการ ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๓๐๐ ราย รอตรวจสอบนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-02-06 10:14:44
5รอตรวจสอบ ขอให้จัดทำและออกแบบ ป้ายไวนิล โรงทานโรงพยาบาลขอนแก่น รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-04-19 13:42:30
6รอตรวจสอบ ขอให้ทำป้ายผ้า รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-06-11 12:28:21
7รอตรวจสอบ ขอให้ถ่ายภาพนิ่ง รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-06-11 12:32:52
8กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
9กำลังดำเนินการ ขอภาพถ่ายงานบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือมือแพทย์หน่วยศัลยกรรทรวงอก และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ 200,000.- (ที่ถ่ายวันนี้ช่วงบ่ายค่ะ) กำลังดำเนินการนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-12-01 13:49:28
10กำลังดำเนินการ อบรม ; โครงการอบรมต่ออายุ EMR พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการนพ.สมคิด เลิศสินอุดม ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2018-08-31 16:18:16
11กำลังดำเนินการ ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เครือข่ายสุขภาพที่ 7 รพ.ชุมแพ กำลังดำเนินการคุณสุพัตรา แสงเกาะศูนย์ทารกแรกเกิด2018-09-10 10:30:09
12กำลังดำเนินการ ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. บ้านศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-09-14 11:25:35
13กำลังดำเนินการ ประชุม : ประชุมการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด เขต 7 กำลังดำเนินการคุณสุพัตรา แสงเกาะศูนย์ทารกแรกเกิด2018-09-14 14:04:08
14กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอเมริกา กำลังดำเนินการคุณปิยากร บึงกลางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-09-14 14:11:11
15กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี กำลังดำเนินการคุณปิยากร บึงกลางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2018-09-14 14:43:28
16เสร็จเรียบร้อย463b5ca7573df8f7b46c173c83bde5d0.jpg ถ่ายภาพประชุมวันสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนายสุรวุฒิ สวนเสงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-08 10:17:57
17เสร็จเรียบร้อย55925794256564cb0019e61505d0f667.jpg รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-20 09:14:50
18เสร็จเรียบร้อยa8d398a486640f3a408c38d35f69efa6.jpg อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางจงกลนีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2015-04-20 11:35:33
19เสร็จเรียบร้อยd4a21a74e2ae914c482d220b79950d82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 15:23:04
20เสร็จเรียบร้อย4d4687392f603ad83c89e5fe139c7c82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 16:22:09