ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1เสร็จเรียบร้อย463b5ca7573df8f7b46c173c83bde5d0.jpg ถ่ายภาพประชุมวันสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนายสุรวุฒิ สวนเสงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-08 10:17:57
2เสร็จเรียบร้อย55925794256564cb0019e61505d0f667.jpg รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสงกรานต์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-20 09:14:50
3เสร็จเรียบร้อยa8d398a486640f3a408c38d35f69efa6.jpg อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางจงกลนีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2015-04-20 11:35:33
4เสร็จเรียบร้อยd4a21a74e2ae914c482d220b79950d82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 15:23:04
5เสร็จเรียบร้อย4d4687392f603ad83c89e5fe139c7c82.jpg Singing Contest '58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-21 16:22:09
6เสร็จเรียบร้อยc3f5ea759d8c61cdd1e170143b5d7429.jpg วันข้าราชการพลเรือน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-23 10:01:22
7เสร็จเรียบร้อยc6bb0903eeff795625d13330b07c4ca7.jpg สมัชชาสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-23 15:24:12
8เสร็จเรียบร้อยc3126ba8598636cda70c819bd91d317f.jpg วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-04-24 10:46:17
9เสร็จเรียบร้อย1fbcb7a15bd12d51f31767ee27ca5baa.jpg กิจกรรมวันสงกรานต์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-08 15:09:25
10เสร็จเรียบร้อยbfeccbd9b01668ea9bfc5ebf2de59c3a.jpg กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-11 10:34:22
11เสร็จเรียบร้อย87a2bdea0478114cfc8d4a538ccc56b5.jpg ต้อนรับอาจารย์พยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-18 14:23:39
12เสร็จเรียบร้อยb9c62cd4315f5a75c3e5366426f6ef61.jpg งานสรีระสังขารหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-20 11:13:17
13เสร็จเรียบร้อย4c0a4cd07e929840c0b8e27fdfa8ce2b.jpg รับบริจาคเงินสมทบสร้าง รพ.ขอนแก่น 2 เสร็จเรียบร้อยคุณสุพัตรา แพงมาฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-26 14:03:30
14เสร็จเรียบร้อย838055d48456e52501db6339c35094bf.jpg รับบริจาคเงิน จาก ครอบครัว พญ.วนาภรณ์ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-27 16:06:51
15เสร็จเรียบร้อย8c821e40c390f758ede52ede4dafb924.jpg ประชุม : การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณอาภาภรณ์ นันทะศรีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)2015-05-28 11:05:49
16เสร็จเรียบร้อย348dbb144fb1c48f959831248691c491.jpg การลงคะแนนเลือกตั้งหวัหน้ากลุ่มภารกิจพยาบาล เสร็จเรียบร้อยคุณอัลชลี โสภณภารกิจด้านการพยาบาล2015-05-28 15:17:20
17เสร็จเรียบร้อย73ea1fe4fdb7471e4d267124575a55dd.jpg รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-28 16:26:52
18เสร็จเรียบร้อยa101b86bb18327f21531088732df27a2.jpg รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยคุณสิริพร สามารถเจริญฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป2015-05-29 10:04:20
19เสร็จเรียบร้อยfd720ea02ea6253a971db3b132b8b4f3.jpg รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยคุณธนาพร บึงมุมกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ2015-05-29 10:19:45
20เสร็จเรียบร้อยad906e913062f1d21285fd3e9963e186.jpg มอบเกียรติบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน แม็กซิลโลเฟเชียล เสร็จเรียบร้อยคุณวริศราภรณ์ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-05-29 10:30:59