ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 161 ถึง 180 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
161เสร็จเรียบร้อย5ab8658c2d81aaf8cf9ba88dee0f8f51.jpg รณรงค์ : รณรงค์ ทำงานให้ปลอดภัยใส่ใจล้างมือ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 11:59:03
162เสร็จเรียบร้อย7bd5f9f88ef9f4b13cfb3f646fa006f8.jpg ประชุม : การประชุมเตรียมความพร้อม Reaccredit เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 11:30:03
163เสร็จเรียบร้อยb5a93fb2e87744c88327bb38109e9de4.jpg ศึกษาดูงาน : คณะศึกษาดูงาน Intermediate Care จาก jica ประเทศญี่ปุ่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 10:09:43
164เสร็จเรียบร้อยebf63ed2fef181a9c02b4806f23cadf1.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 10:02:43
165เสร็จเรียบร้อย42ee781aa14ac38bc1a92523b2978b7c.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกรมการแพทย์ กระทรวจสาธารณสุข เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 09:56:58
166เสร็จเรียบร้อย5c1c4531999d6be9871f9339c587243e.jpg รับบริจาค : อาม่าลิ่มเอ็ง แซ่เอี้ยว และ ลูกหลาน บริจาคเตียงผู้ป่วย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-27 15:01:07
167เสร็จเรียบร้อย431eeebe0f27d038f652d59c72064018.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตร และ เปิดสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-27 14:44:10
168เสร็จเรียบร้อยc03501a8e274da125f1931a82f4592af.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานวันสงกรานต์วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-21 14:55:38
169เสร็จเรียบร้อย4b7944f2efed22c1809eb9383009d4c0.jpg กิจกรรมพิเศษ : Big cleaning day รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-20 10:24:37
170เสร็จเรียบร้อยb1b98e5ba7e20d264ee6083bf26ec176.jpg กิจกรรมพิเศษ : กีฬาสาธารณสุข ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-20 10:16:09
171เสร็จเรียบร้อย415562ae1eb3812329e063b9a242f8f1.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ เพื่อ ดช.ชินนอินทร์ นิจพานิชย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-20 09:49:04
172เสร็จเรียบร้อยc60b341441d4929dd63105671dd56e78.jpg รณรงค์ : ซ้อมแผนการจัดการภาวะวิกฤติภายในโรงพยาบาล (แผนบริรักษ์) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-20 09:43:55
173เสร็จเรียบร้อย181792c67981cc4693fbfcaf38a46857.jpg ออกหน่วยบริการสุขภาพ : ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-20 09:22:19
174เสร็จเรียบร้อย0cd5410c78579fbb9addeae800ca0f2b.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานดอกไม้เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และ วันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-19 14:46:52
175เสร็จเรียบร้อยf3de07cd01d83613e8b2410afa3a251b.jpg ทำบุญ : กลุ่มงานเภสัช ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-19 14:37:25
176เสร็จเรียบร้อยf5dc8e2641f4f35f01b1e7adff52de72.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์ Kick off 5ส. และ กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ปี 2560 โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-19 14:06:11
177เสร็จเรียบร้อย294fde24ead7463418f704ebac171c8a.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-19 10:21:09
178เสร็จเรียบร้อย94a6bb1c5538103742e44036e8121de8.jpg รับบริจาค : คุณอัมพร ภาณุวาทกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขก. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-18 15:43:27
179เสร็จเรียบร้อย0aa0c8973122b0dfe544a1331a481bcc.jpg รับบริจาค : คุณเกรียงศักดิ์ เหลืองอังกูร และ เพื่อน KKW 12 บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-18 15:05:47
180เสร็จเรียบร้อย26b9589f111e596b0dcc741db1207cd9.jpg รับบริจาค : คุณวิชชุดา สาคารตานันท์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-18 14:35:46