ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 161 ถึง 180 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
161เสร็จเรียบร้อย8aefd37f58a2d1c5787ef4582556726b.jpg ทำบุญ : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 และ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ นางเจ้าสิริกิตติ์ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 11:19:54
162เสร็จเรียบร้อย8e10d160c82c5226927131a696d9097a.jpg เหตุการณ์ : การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลขอนแก่น กับ Teikyo University เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 15:12:52
163เสร็จเรียบร้อย46db8888073e03ef2511ec45825e25d8.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูต้นแบบ และมอบรางวัล Green & Clean Hospital เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 14:06:54
164เสร็จเรียบร้อย2af37abe934cd6b1aeedbbc89e07c317.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์ "คนอีสานฮักกัน" เนื่องในวันตับอักเสบโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 11:35:07
165เสร็จเรียบร้อยb3cd9b517fd97c591026db9860de7aef.jpg อบรม : อบรม CNGP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 10:43:22
166เสร็จเรียบร้อย3937f2d4caab1bce20794f01c8b9a9a7.jpg ประชุม : ต้อนรับกรรมการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการควบคุมภายใน เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 15:24:32
167เสร็จเรียบร้อย8d095c2c4aa670b6dda769a602336b46.jpg อบรม : การอบรมแพทย์ ATEC เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 13:47:03
168เสร็จเรียบร้อยb080d01d8e6093563bdb0f42ca4587db.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (ACLS) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 11:14:09
169เสร็จเรียบร้อย035e22d0c1c576d3f2e2085c8cb1f62a.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน KK EMS Service mind เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 09:34:19
170เสร็จเรียบร้อย51127577f9d3359befcf72284f39bf70.jpg ประชุม : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ "เตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่อ้อมกอด ปี 2560" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-06 15:54:45
171เสร็จเรียบร้อยc43a59fee3f3d5fe70bc49acd129edec.jpg ประชุม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศทันตแพทย์ประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-06 13:08:04
172เสร็จเรียบร้อย131c637d166ae8ee41d4acc93ac7d344.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการนานชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 16:12:44
173เสร็จเรียบร้อยa93e6d614e11ae32ac6c50df5bf8eeb1.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการประจำปี 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยมะเร็งสู่ Excellent Cancer เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 15:27:39
174เสร็จเรียบร้อยb837130ddc6252a4cceb66182da7e8d6.jpg ประชุม : ประชุมแผนเงินงบประมาณรายจ่าย รพ.ขอนแก่น ปี 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 15:13:23
175เสร็จเรียบร้อยea45026e6a2ab951a21c2cff0e6eb27a.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ "Practical Points in Pediatrics" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 14:49:56
176เสร็จเรียบร้อย7d0dd76b342a0b1d76e76843a989b1f1.jpg ประชุม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การซ้อมแผนสาธารณภัย เขต7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 13:57:17
177เสร็จเรียบร้อย8dfb63a8d0237c54693a7ef4d5665921.jpg รณรงค์ :งานรณรงค์ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-01 14:11:50
178เสร็จเรียบร้อยbd1b66bf7e75627562831e33b481a9ef.jpg อบรม : การอบรมนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-01 14:03:12
179เสร็จเรียบร้อย3cacc081af83c3851b84ff42a3515442.jpg อบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ACS Rally ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-29 10:08:08
180เสร็จเรียบร้อยeffcc0936ce19eb151c21e7316636e75.jpg ประชุม : โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-25 13:26:49