ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 161 ถึง 180 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
161เสร็จเรียบร้อย4c134b12eb4e6a953863ab459c34a238.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-23 09:28:43
162เสร็จเรียบร้อย480baea849173b5a035f476fa5c54617.jpg กิจกรรมพิเศษ : พาน้องท่องฝัน ปี 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-21 16:28:10
163เสร็จเรียบร้อย9abf6a951e6db0bcd4c6a66fed37673c.jpg อบรม : การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่น 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-21 15:36:25
164เสร็จเรียบร้อย240266064b5cd929688fa1e24c15aae5.jpg ออกหน่วย : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. บ้านหัวขัว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-19 11:23:54
165เสร็จเรียบร้อย452a6db03125bf96dbe7a1ce44aaadab.jpg ประชุม : ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา(ชุดที่ 13) สัญจร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-12 15:53:52
166เสร็จเรียบร้อย1ce940c362288a6f00a3e80554d96ae9.jpg กิจกรรมพิเศษ : พิธีเปิดโครงการ พาน้องท่องฝัน ปี 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-12 11:45:19
167เสร็จเรียบร้อย05bf8feb05e546125119fd4522907d58.jpg อบรม : การพัฒนาความรู้และทักษะในการบำบัด เยี่ยวยา ผู้ถูกกระทำจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกัน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-09 09:08:09
168เสร็จเรียบร้อย91678e0ca806cfb48ac2afd024ce0502.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (UCHA) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-08 16:01:58
169เสร็จเรียบร้อย599d99b747c31e115589da1aa23dc5c6.jpg รับบริจาค : นายสิริชัย สัจจพงษ์ และคณะ บริจาคเงินกองทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-08 14:12:06
170เสร็จเรียบร้อย1547e5cda51e842565cda25096d63fc0.jpg รับบริจาค : นายสันติ เสรีสงแสง และครอบครัวบริจาคเงิน เนื่องในงานฌาปณกิจศพ คุณพวงแก้ว จิรปัญจวัฒน์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-07 15:35:27
171เสร็จเรียบร้อย17e1562fb0cf44c8f6118e80f376a499.jpg รับบริจาค : หจก.ขอนแก่นคลังไม้ไทยบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-05 16:09:21
172เสร็จเรียบร้อย9191872c6172b3f6802bf3ce41e1bd9b.jpg อบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 14:38:55
173เสร็จเรียบร้อยfc1ce341c56c49a9e92349efd2e522b3.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร CUP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 14:31:32
174เสร็จเรียบร้อย6cc2627dc85746bc36f5a4076400fa1d.jpg การเรียนการสอน : การประชุมวิชาการ internโครงการสานสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่ รุ่นที่ 17 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 14:20:17
175เสร็จเรียบร้อยd9046ab2e1ad2f0972e0377c61d05a60.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงินในงานฌาปนกิจ คุณเกรียงไกร เหล่าวชิระสุวรรณ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 13:57:12
176เสร็จเรียบร้อย4691ff74297d75dded1ebbfe13924e3c.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้เเจ้งการใข้เกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพเขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 10:42:38
177เสร็จเรียบร้อยb6b9be5eeec76b7fe0228536bbbd1ee8.jpg อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาล รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-01 10:37:08
178เสร็จเรียบร้อย8e84af4ec78a9af64929cc210d555372.jpg รณรงณ์ : รณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-31 11:00:19
179เสร็จเรียบร้อย09963004d076c54a7727d3ff29931307.jpg ทำบุญ : ER ทำบุญเลี้ยงพระเพล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-30 09:42:30
180เสร็จเรียบร้อย72efe3d8442f42c00485b1d263d4e830.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้เเจงการใข้เกณฑ์มาตรฐาน ECS คุณภาพเขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-30 09:33:13