ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 141 ถึง 160 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
141เสร็จเรียบร้อย0d1fcc00a5c81e109f5eb97e280c1645.jpg ทำบุญ : ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อ สมทบทุนศูนย์หัวใจ รพ.ขก. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-12-13 10:08:17
142เสร็จเรียบร้อยfbbff16d4da2012b99b1ff7b478988df.jpg ทำบุญ : ทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน รพ.ขอนแก่น 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-09-01 12:59:14
143เสร็จเรียบร้อย37918a105b007585f798871e211ff374.jpg ทำบุญ : ทำบุญครบ 50 วัน มรณภาพ พระครูสิริสารธรรม วัดบ้านโคกสี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-12-29 15:31:01
144เสร็จเรียบร้อย187a8d11a6c8fb2814766dab53717f46.jpg ทำบุญ : ทำบุญครบรอบ 1 ปี การเปิดโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-17 13:36:58
145เสร็จเรียบร้อยffce07065c98b71452102d6084e98cf5.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:49:25
146เสร็จเรียบร้อยd574e13a42e20dc2b393c92fb86680d9.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร 02 04 61 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-04-04 11:04:58
147เสร็จเรียบร้อยa2ee4a1074475b4656643fefcae379ad.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร 05 02 61 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-06 11:44:44
148เสร็จเรียบร้อยe2ceffdbc675715c1f2a20aed0cb6a6b.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-23 11:26:59
149เสร็จเรียบร้อย38477aa8884a8a4c997e550218e9a97d.jpg ทำบุญ : ทำบุญทอดกฐิน และ รับบริจาคเงินที่บ้านลูกรัก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:06:23
150เสร็จเรียบร้อยa327f52bdd3a785b90175c9f73edd8d6.jpg ทำบุญ : ทำบุญบ้านพัก หอพัก โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-17 14:29:38
151เสร็จเรียบร้อยdda23b47e1d31d5b3df49acab4badb41.jpg ทำบุญ : ทำบุญปีใหม่ 2560 และ ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-06 15:41:13
152เสร็จเรียบร้อย53ffedabb043aa015f11c3561bdf7c3b.jpg ทำบุญ : ทำบุญสำนักงานเวชนิทัศน์ฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-21 14:59:29
153เสร็จเรียบร้อย831891898e1a42a0c8fee33d4a04a892.jpg ทำบุญ : ทำบุญเปิดร้านค้าสวัสดิการ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-04-20 15:10:04
154เสร็จเรียบร้อยefdc5ae7689ad57cae0d2fb00db51c9d.jpg ทำบุญ : ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-27 15:31:42
155เสร็จเรียบร้อย29aa192946da7d31e45eb3aca25c0e5a.jpg ทำบุญ : พิธี "ค้ำโพธิ์ค้ำไฮ" (ค้ำโพธิ์ค้ำไทร) เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตอาราธนาให้หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-20 09:56:23
156เสร็จเรียบร้อย5f723071f406a850d9be94c727964bfe.jpg ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-12 11:03:39
157เสร็จเรียบร้อย1f98b2d6237c65e0bda0feb396831580.jpg ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-30 14:47:30
158รอตรวจสอบ ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอตรวจสอบนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-30 14:01:43
159เสร็จเรียบร้อยc9d50e48c27601f15a164be397c381d1.jpg ทำบุญ : พิธีถวายกฐินสามัคคีวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 09:44:06
160เสร็จเรียบร้อยb5dad376795fc351d035a9b33497263b.jpg ทำบุญ : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ สมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-12-26 13:45:07