ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 141 ถึง 160 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
141เสร็จเรียบร้อยc1ee55b9ee05bccfb9718d8011c7e283.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ดูงานแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-22 16:25:13
142เสร็จเรียบร้อย31fd8bbff837d6e8071d1ba2a21aa91f.jpg กิจกรรมพิเศษ : การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-22 15:09:15
143เสร็จเรียบร้อย9a53a6fe5e61c7dccd636882b8f4c4df.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาระกิจบริการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-21 11:00:08
144เสร็จเรียบร้อย45dc92d9c1ddeabdd69f4e3722d5dc50.jpg ประชุม : ต้อนรับคณะผู้เข้าตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-21 10:23:55
145เสร็จเรียบร้อย5cacd866d78d2bea56767c347a24b932.jpg อบรม : อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 12:04:15
146เสร็จเรียบร้อยbd08d3099743bec84a866874c4fded75.jpg อบรม : อบรมแพทย์ ATEC เขตสุขภาพที่ 7 รุ่น 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 11:57:38
147เสร็จเรียบร้อย64c29182e5b5eafc7bb15448eea75522.jpg ศึกษาดูงาน : คณะแพทย์เข้าศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 10:01:49
148เสร็จเรียบร้อย0010f2f4d479bd918dc3ab826e2b3a90.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอสว.อำเภอเวียงเก่า เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-18 10:36:59
149เสร็จเรียบร้อยf324c970c804a1b7d254808aab85890e.jpg อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ศูนย์เพิ่งได้ภาคอีสาน 29 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:57:19
150เสร็จเรียบร้อย475c57bbaf8693d03e435d6037de98aa.jpg ประชุม : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ แพทย์ทางเลือก ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:47:16
151เสร็จเรียบร้อยbb33123f7e39d6eea4d01e6277571be1.jpg อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการขับขี่รถฉุกเฉินปลอดภัย รุ่นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:34:15
152เสร็จเรียบร้อย6e14bbe54a52747703d056a919d180fa.jpg ประชุม : อบรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Warfarin Registry) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:24:53
153เสร็จเรียบร้อยa31a392f6d049914e4021a8550c0dccf.jpg ประชุม : โครงการ"เตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่อ้อมกอด ปี 2560" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 10:22:39
154เสร็จเรียบร้อย68dbfb0233014cc9cc30d32d05f6b296.jpg รับบริจาค : คุณบุญกาจ แจ้งพรมมา บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต ให้แก่ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 10:03:36
155เสร็จเรียบร้อย5f723071f406a850d9be94c727964bfe.jpg ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-12 11:03:39
156เสร็จเรียบร้อย6b307a7786aa8bfefb02ca4865e92de0.jpg กิจกรรมพิเศษ : การแข่งขันกีฬาแบงค์บาล ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-12 10:59:54
157เสร็จเรียบร้อย9962ecf95269da02b67cccbf7d16f2f7.jpg วันสำคัญ : พิธีทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:28:17
158เสร็จเรียบร้อย983c03d2e34907a419fc0470ef7749cf.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น และ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:20:49
159เสร็จเรียบร้อย735df8014f6dc9ab937d65239232d4de.jpg ประชุม : การประเมินสมรรถนะเฉพาะของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:15:44
160เสร็จเรียบร้อยfcf0fa1553737a96b382e489ee3f5b7f.jpg ประชุม : การตรวจรับรองอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 13:51:04