ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 141 ถึง 160 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
141เสร็จเรียบร้อยf2c4b3e46270c418ec6beadc4276216b.jpg การเรียนการสอน : การประชุมวิชาการ intern เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:49:49
142เสร็จเรียบร้อย95ec75409e2566be2fc2ac0f4fb6c64d.jpg ประชุม : TDQR & TMDA งานวัณโรค เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:31:35
143เสร็จเรียบร้อยaf2984d589c649c13cf72f10c20dfe27.jpg ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ประเทศอินโดนีเชีย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-23 14:09:24
144เสร็จเรียบร้อย2ed83f48e6e87df2b6629710e91f308c.jpg อบรม : อบรมแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 11:26:03
145เสร็จเรียบร้อย932011418d24abf36249aedc8a12a3ad.jpg รับบริจาค : รับบริจาคชุดปฐมพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 11:08:03
146เสร็จเรียบร้อย0db78b7cb39ec3cd61545d898b106fc3.jpg อบรม : อบรมหลักสูตร "สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 10:27:44
147เสร็จเรียบร้อยede14fbfcfde1a5262a2f06c98d5fb0c.jpg ประชุม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดเครือข่ายสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-18 11:13:41
148เสร็จเรียบร้อยb92112664b71b992b7ee57e2f4b1d89f.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ UR เรื่อง “Energy Saving Day 2017” Theme “ก้าวตามรอยพ่อ” เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-18 11:03:11
149เสร็จเรียบร้อย5cb7a60b1c6a16d6f5f03e58b39df675.jpg ศึกษาดูงาน : โครงการประชุมสัญจร "จับมือเครือข่ายร่วมใจพัฒนางาน ER/EMS" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-17 14:35:56
150เสร็จเรียบร้อย16edb15a0c97b7bef2f6a749f548e11f.jpg ประชุม : คณะกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น และ มอบรางวัลในวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-16 10:10:04
151เสร็จเรียบร้อย129dc08dbee09e229f332414a09b8ca7.jpg อบรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:52:02
152เสร็จเรียบร้อยba4b6822bd50fe63973423d25a923f8e.jpg อบรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:42:23
153เสร็จเรียบร้อย6aa32edc3719eb5d95487b708b712e48.jpg อบรม : พัฒนาศักยภาพในการกู้ชีพทารกแรกเกิด (ครู ก) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:38:10
154เสร็จเรียบร้อยbeb99ca76fa207fc9f490bf5f15748a4.jpg รับบริจาค : รับบริจาค วิกผมแท้ จากสมาคมซอนต้า ขอนแก่น ณ อาคารรังสีรักษา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-11 11:10:07
155เสร็จเรียบร้อยc9e51cfa03858cbfd325b95b408fa14c.jpg ประชุม : แถลงข่าว สัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออร์ทิสติก ครั้งที่ 11 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-11 10:26:07
156เสร็จเรียบร้อยdb301a288f332c83efecf1cea41fb022.jpg วันสำคัญ : พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-03 15:25:19
157เสร็จเรียบร้อยbae6cac57d5f7b7b6f09adb4543df9d9.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต Share And Learn In Critical Care เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-03 14:02:46
158เสร็จเรียบร้อย36b921c210e2273ea841c71028f318dc.jpg ประชุม ; การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองออทีสติก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-02 15:18:12
159เสร็จเรียบร้อย46913f601d32ac03bb24cc5facb218f7.jpg อบรม : อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ pre hos nurse รุ่นที่ 17 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-02 13:47:12
160เสร็จเรียบร้อย9b12b255abedab65c8735254119ca3f4.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 13:11:44