ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 121 ถึง 140 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
121เสร็จเรียบร้อยfda2a5ad5356a79f2ed10f63d2d89856.jpg รณรงค์ : รณรงค์วันเรารักตับ งาน รู้ รับ จับไวรัสตับอักเสบบีและซี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:39:36
122เสร็จเรียบร้อยc6bf1d436dc98c8d111116b7e09eefad.jpg ประชุม : การลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมโครงการร่วมมือใหม่ 3 จังหวัด ศัลยกรรมกระดูก และ ข้อ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:32:57
123เสร็จเรียบร้อยe3ce9164f263a1d6516f812fe3a3b7be.jpg ประชุม : ประชุมทีมดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:25:01
124เสร็จเรียบร้อยd6f130ab286a4b6665e1e75bdb5743d8.jpg ประชุม : การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 10:45:49
125เสร็จเรียบร้อยa52ee0408f82dfedd20276c334e2615b.jpg อบรม : กิจกรรมอบรม 5ส. โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:32
126เสร็จเรียบร้อยd12e567a0d4233f2a7dc512e02707546.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการลงบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:31
127เสร็จเรียบร้อยcdd01eed67ff685475a044c67dfa7201.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2560 และ งานแสดงมุทิตาจิตรบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:18:46
128เสร็จเรียบร้อย0fdba21fa11757d2b9737984a7dbf993.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเปิดตัวโครงการ "กดด้วยใจ ให้ชีวิต" โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:14:02
129เสร็จเรียบร้อยd62690ac641044f3d2bf3ae9a44df3ff.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมรมลูกจ้าง โรงพยาบาลขอนแก่น ปี2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 15:34:41
130เสร็จเรียบร้อยb27ae246ce7605b801c104b693415bd4.jpg ประชุม : พิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างประกอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:57:07
131เสร็จเรียบร้อย4ff4e748f0b01a98069678a0d3d0cafd.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเกษียณอายุราชการบุคลากรกลุ่มภารกิจ พรส. ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:51:38
132เสร็จเรียบร้อย0e3c840a7e61b10c8952bed380a4d826.jpg ประชุม : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิสัญญีพยาบาลรุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:43:25
133เสร็จเรียบร้อย1a6bb523d34a4f8a1d461efc89d8c84e.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-03 11:28:13
134เสร็จเรียบร้อย22eeeca071c7762671f8d86b3a197c2d.jpg ประชุม : พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-28 15:06:51
135เสร็จเรียบร้อยa38403bfdec60bbf176c749a7207c57d.jpg ประชุม : ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60 จากพี่เพื่อน้อง แบ่งปั่นประสบการณ์ชีวิต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 16:10:56
136เสร็จเรียบร้อยfc2225103f2367c4c518de6bc4e0f9dc.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการสัญจรศัลยศาตร์หลอดเลือด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 12:00:23
137เสร็จเรียบร้อยf58e3276685b272126dcffd394fea851.jpg ศึกษาดูงาน : คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเมศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 11:49:42
138เสร็จเรียบร้อยb487545371d32e5661dcbddebf9487cd.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-26 16:03:13
139เสร็จเรียบร้อยf927b580415085f9facf9b1e59ac73f6.jpg อบรม : อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-25 16:22:23
140เสร็จเรียบร้อยc09721a817dc109eb0195e8f8f3e7b2d.jpg ประชุม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-25 11:20:55