ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 121 ถึง 140 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
121เสร็จเรียบร้อยd51e20ecbdfb625e06c377f6cd017f7d.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกาชาติภาค ที่ อ.น้ำพอง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-16 09:27:26
122เสร็จเรียบร้อย0e20ab0d82bf9bba77376b10e6564b66.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขก. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-15 14:58:08
123เสร็จเรียบร้อย70e78ec91c0472a4f083e3b09ccc9d80.jpg ประชุม : ประชุมกำหนดคุณลักษณ์รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และ อุปกรณ์การแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-15 11:32:32
124เสร็จเรียบร้อยc9c57d3fa7cecd067297c27ef8da459f.jpg ประะชุม : การเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการสถาานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสูติกรรมเขตสุขภาพที่7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-11 14:08:52
125เสร็จเรียบร้อย51ecfb9a71414768e8e09f93f80a310b.jpg ประชุม : โครงการ"บูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 14:22:33
126เสร็จเรียบร้อย9f65bd50fc326c3af509497ce078243b.jpg ประชุม : อบรมหลักสูตร "RCA Facilitator และตามรอยคุณภาพ" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 13:04:16
127เสร็จเรียบร้อย3094b631a1397fd20dcae272d448f8fd.jpg ขอภาพถ่ายกิจกรรม "ประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อขอขึ้นทะเบียน สปสช ในวันที่ 27 ก.ค.2560 ห้องแก่นเงิน เสร็จเรียบร้อยนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-08-10 11:06:25
128เสร็จเรียบร้อย23d948cb25937dbe7a219eea1cc2a67b.jpg วันสำคัญ : บันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 11:04:38
129เสร็จเรียบร้อยc00629a14639e261bafd769a76667688.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.อุตรดิษย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 15:14:22
130เสร็จเรียบร้อย1c0fdbf91efe137110052676b4a34ced.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์ วันยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 15:02:37
131เสร็จเรียบร้อยdfc47a5adea520f37e7a250c4b2d3dd5.jpg ประชุม : ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 13:47:22
132เสร็จเรียบร้อย6761180889f0d274d613147c3979f594.jpg ทำบุญ : พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครู ดร.อดุลสารวิสิทธิ์ ณ วัดนันทิการาม ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 11:57:27
133เสร็จเรียบร้อยb9428e4ee56ab7007b4b17b94c0350a7.jpg วันสำคัญ : พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องใน วันรพี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 11:30:13
134เสร็จเรียบร้อย949ec234c7bc439cc5c2fc34159141ff.jpg ประชุม : การเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการสถาานการณ์ฉุกเฉินด้านสูติกรรมเขตสุขภาพที่7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-02 10:16:56
135เสร็จเรียบร้อยa3196cfe9c04ce362bf1cf54f16dc2e3.jpg ศีกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-02 10:05:51
136เสร็จเรียบร้อย694033a7d7621b21e51d95e695c72373.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ " บริกรคุณภาพ คู่คุณธรรม ตามรอยพ่อ " เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-26 11:28:31
137เสร็จเรียบร้อย021a19434187b32c4b4e554bc6457cff.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ และ ดวงตา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-25 14:00:21
138เสร็จเรียบร้อย552476e1c5e1a408f924dd10c079afd0.jpg วันสำคัญ : การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-25 10:30:48
139เสร็จเรียบร้อย4f5f446d61833b448ad45529602f437d.jpg ประชุม : งานประชุมวิชาการ คัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-21 12:52:34
140เสร็จเรียบร้อย1cdacfc550f831423a5877ba858d048b.jpg กิจกรรมพิเศษ : รับบริจาคโลหิต และ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-21 11:48:52