ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
101เสร็จเรียบร้อย619dfd0276fd74008aaa925dce167e08.jpg อบรม : โครงการพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เครือข่ายสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-20 14:34:03
102เสร็จเรียบร้อย29aa192946da7d31e45eb3aca25c0e5a.jpg ทำบุญ : พิธี "ค้ำโพธิ์ค้ำไฮ" (ค้ำโพธิ์ค้ำไทร) เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตอาราธนาให้หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-20 09:56:23
103เสร็จเรียบร้อย42a2ebbb9c901f6898fb68dc8ba50410.jpg อบรม : อบรมผู้ขับรถพยาบาลฉุกเฉินปลอดภัย Safety Ambulance Driver เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-20 09:50:00
104เสร็จเรียบร้อย3202c35eadde93153d5085e4b27fcad2.jpg ทำบุญ : พิธีบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในโอกาศ วันศรีนครินทร์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-19 14:30:55
105เสร็จเรียบร้อยf21c7aadf799ff4408c1d70accd25c59.jpg อบรม : โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมคุณธรรมเครือข่าย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-18 16:08:50
106เสร็จเรียบร้อยa54a7095dd2acc56d6cf1f6b0ccb3c34.jpg กิจกรรมพิเศษ : ตรวจสุขภาพสื่อมวลชน ในกิจกรรม"โรงพยาบาลขอนแก่นห่วงใยใส่ใจสุขภาสื่อมวลชน ประจำปี 2560" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-14 14:22:40
107เสร็จเรียบร้อย02dbbede0328fedc49e07e1981d890c3.jpg ประชุม : ประชุมการป้องกันภาวะติดเชื้อ Sepsis เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-14 14:00:38
108เสร็จเรียบร้อย34c2e9523164d4815039dcbe2e5645a0.jpg กิจกรรมพิเศษ : การแต่งกายดีเด่น รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-06 15:19:37
109เสร็จเรียบร้อย870a40f94f8b7c38cbeef904c2b675a0.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตร์ เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-05 09:25:24
110เสร็จเรียบร้อย93d050ac53b528b6ec1a8e314b76b0d6.jpg กิจกรรมพิเศษ : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-03 15:43:30
111เสร็จเรียบร้อย906df0795520dd51d2eaabd6cbf96d61.jpg การเรียนการสอน : ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-30 14:24:40
112เสร็จเรียบร้อยad5c028d34724def1b2757f9a9452424.jpg ประชุม : การประชุม service plan เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-30 11:26:38
113เสร็จเรียบร้อย580559c5cfcf93da2c0a1e3552617b24.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการให้สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-30 09:07:13
114เสร็จเรียบร้อย71ac3f825c04ad4532e685935ef397a2.jpg ประชุม : คณะกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น แสดงความยินดีบุคลากรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-29 15:58:41
115เสร็จเรียบร้อย2354b3e36336b902ad48fb5dc3d1ae67.jpg ประชุม : ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ดีเด่น ด้านแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-29 15:32:10
116เสร็จเรียบร้อย91505db003e4a5a971dc6854c10db31f.jpg การเรียนการสอน : งานปิจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-29 09:49:55
117เสร็จเรียบร้อย76d66a53e3efaf32b76ecc7e353dcc57.jpg รับบริจาค : รับบริจาคพัดลม-ไมโครโฟน จากคณะผู้มีจิตรศัทธา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-29 09:09:22
118เสร็จเรียบร้อย4c134b12eb4e6a953863ab459c34a238.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-23 09:28:43
119เสร็จเรียบร้อย480baea849173b5a035f476fa5c54617.jpg กิจกรรมพิเศษ : พาน้องท่องฝัน ปี 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-21 16:28:10
120เสร็จเรียบร้อย9abf6a951e6db0bcd4c6a66fed37673c.jpg อบรม : การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่น 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-06-21 15:36:25