ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
101เสร็จเรียบร้อยc43a59fee3f3d5fe70bc49acd129edec.jpg ประชุม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศทันตแพทย์ประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-06 13:08:04
102เสร็จเรียบร้อย131c637d166ae8ee41d4acc93ac7d344.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการนานชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 16:12:44
103เสร็จเรียบร้อยa93e6d614e11ae32ac6c50df5bf8eeb1.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการประจำปี 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยมะเร็งสู่ Excellent Cancer เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 15:27:39
104เสร็จเรียบร้อยb837130ddc6252a4cceb66182da7e8d6.jpg ประชุม : ประชุมแผนเงินงบประมาณรายจ่าย รพ.ขอนแก่น ปี 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 15:13:23
105เสร็จเรียบร้อยea45026e6a2ab951a21c2cff0e6eb27a.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ "Practical Points in Pediatrics" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 14:49:56
106เสร็จเรียบร้อย7d0dd76b342a0b1d76e76843a989b1f1.jpg ประชุม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การซ้อมแผนสาธารณภัย เขต7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 13:57:17
107เสร็จเรียบร้อย8dfb63a8d0237c54693a7ef4d5665921.jpg รณรงค์ :งานรณรงค์ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-01 14:11:50
108เสร็จเรียบร้อยbd1b66bf7e75627562831e33b481a9ef.jpg อบรม : การอบรมนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-01 14:03:12
109เสร็จเรียบร้อย3cacc081af83c3851b84ff42a3515442.jpg อบรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ACS Rally ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-29 10:08:08
110เสร็จเรียบร้อยeffcc0936ce19eb151c21e7316636e75.jpg ประชุม : โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-25 13:26:49
111เสร็จเรียบร้อย4d45173601ea5ebd947d4e4bdd74a88e.jpg ประชุม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 " เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-24 15:47:45
112เสร็จเรียบร้อยd380c1b86b6ad066c99525f6812fcd52.jpg ประชุม : โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ 3 Advanced Emergency Care (AEC) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-24 15:00:56
113เสร็จเรียบร้อย3d04d05a81db4a4d325806bf26aef439.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมการเปิดตัวชมรมวิ่ง"KKH ลอง RUN" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-23 14:22:59
114เสร็จเรียบร้อย0493f065ffe4c6a2d4b4f2a08f0d7460.jpg ภาพการแพทย์ : ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-23 11:27:18
115เสร็จเรียบร้อย1c3c8287cc0dc832484ca43e05e497ab.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย ยกระดับคุณภาพ R2R เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-22 12:04:43
116เสร็จเรียบร้อยde5b0b3c9b01abe9d0c44adab4841851.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-22 09:54:18
117เสร็จเรียบร้อยd751f14c517674d650dda182e7bc41dc.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอสว. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-21 11:47:24
118เสร็จเรียบร้อย8f11f517967feb58d98be63d0e010e96.jpg วันสำคัญ : พิธีทำบุญตักบาตร และ ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-17 15:23:12
119เสร็จเรียบร้อย9bcd6ec59b0c7c37fbd568d351602287.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"งานคลินิควัยรุ่น กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-17 14:09:56
120เสร็จเรียบร้อย2bcca01c6ff671ec2b155a4630fe174f.jpg ประชุม : ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-16 10:52:29