ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 800 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
101เสร็จเรียบร้อย29fece4a9e6513dbe92d2a3a3dba4e6b.jpg ทำบุญ : พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริสารธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-29 10:55:35
102เสร็จเรียบร้อย7fa9c9bb2c3d546979be939c830ee739.jpg ประชุม : ต้อนรับกรรมการตรวจมาตรฐานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-23 15:47:00
103เสร็จเรียบร้อย34f6dc1fbe2651a67da3c6ffe39fe2b6.jpg รับบริจาค : รศ.ดร.นพมาศ ศุภชาติ บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-22 10:45:00
104เสร็จเรียบร้อยef277bfeea135781fd1085e5935b2a63.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-19 14:42:48
105เสร็จเรียบร้อยf3353522c04699ccef910f11d9c09b30.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองงานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 14:14:28
106เสร็จเรียบร้อย70cb6ce7ea94550e062c268e79823335.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:49:55
107เสร็จเรียบร้อย139f07a03ed88a9b233241e9b175e5d1.jpg รับบริจาค : กลุ่มชาวคันคูน้ำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:47:03
108เสร็จเรียบร้อย0b39158456015876cfbdfd78c961b6ca.jpg กิจกรรมพิเศษ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 09:00:09
109เสร็จเรียบร้อยdf4e927974ca007678cc85c683dc308c.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วย ICU MED ของ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 13:42:20
110เสร็จเรียบร้อย2d0057f5b59338a0a8df878d78901ac6.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 11:27:59
111เสร็จเรียบร้อยafef9713b939a260d6cec15d9a9fa0bc.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 11:20:33
112เสร็จเรียบร้อยc344c5e1c1a744d06f590b4858a62a8d.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เรื่อง บริบทการจัดบริการ PREP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 11:11:28
113เสร็จเรียบร้อย0fc8faf6e2e114e4e8f73089a8c92569.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 11:05:07
114เสร็จเรียบร้อย155c46c578b348fa2cb82138777687cb.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 10:52:51
115เสร็จเรียบร้อย4088661a3b51e2d5f691596fb563f8cb.jpg การอบรม : พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 10:46:30
116เสร็จเรียบร้อย318ee3e0b0ce96afb67ca17609e07ba6.jpg ประชุม : การประชุมเขียนแผนการดำเนินงาน TB DM เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-12 14:41:18
117เสร็จเรียบร้อยffce07065c98b71452102d6084e98cf5.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:49:25
118เสร็จเรียบร้อย115feb3a026c3acee7fa2c0a42225220.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วย พอ.สว. และ รับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:49:25
119เสร็จเรียบร้อยf928e07662bd9dc8d1bed226d1fc78d0.jpg ประชุม : ถอดบทเรียนโครงการพาน้องท่องฝัน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:44:02
120เสร็จเรียบร้อย71c8af22e5cea5aab24f5f3a3386a3a9.jpg รับบริจาค : คุณยิ่งยง กิจการพัฒนาเลิศ บริจาคเงินเพื่อสมทบมุลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 10:42:13