ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 843 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
101เสร็จเรียบร้อย699289bfd29b86fa2721c71fc6ae77bb.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ โรงแรมโฆษะ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:50:20
102เสร็จเรียบร้อยf05ee93132268e391bc34b8cf897186e.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก รพ.อุดรธานี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:46:11
103เสร็จเรียบร้อย6d4074309c31f45cf2a89479ad5bc3e8.jpg ประชุม : รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ของ ที่ปรึกษา รมต.สาธารณสุข เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:42:23
104เสร็จเรียบร้อย552ca2fb51d638ec510dbc203e79c3d7.jpg รณรงค์ : รณรงค์วันไตโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:34:10
105เสร็จเรียบร้อย44b2f60b9b85e0ca17fa5c33700a0dd8.jpg อบรม : โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปี 61 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-16 11:21:06
106เสร็จเรียบร้อยae93c72b60e70c41ab606e348871a6dc.jpg ประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 16:15:30
107เสร็จเรียบร้อยa238a013fe5635b4567dd8aa7a00273c.jpg ทำบุญ : พิธีบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชา วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก และทอดผ้าป่าวัดป่าวิเวกธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:42:58
108เสร็จเรียบร้อย2ef4ba819ab76e5e556d5c0e9fd86f81.jpg ประชุม : การประชุม SMART NURSE LEADER เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:39:01
109เสร็จเรียบร้อย59c07d78aa3e3ad527cad2b09827b958.jpg รณรงค์ : เดินรณรงค์ วันการได้ยินโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:36:14
110เสร็จเรียบร้อย87892c8c923f379e13bbce472bae6306.jpg ราชวงศ์ : รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธร และ ออกหน่อวยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:30:30
111เสร็จเรียบร้อยcaf600e5d1963e1d5e19623443a801c9.jpg ประชุม : การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-03-06 15:25:45
112เสร็จเรียบร้อย01e3650516b551d13e33d05098001378.jpg ประชุม : มหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 16 02 61 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-23 10:09:19
113เสร็จเรียบร้อย66b245ac104ddf6fe21d7f1c49ec87db.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-22 15:41:37
114เสร็จเรียบร้อย1aecc522f0499645b463a667ea7812e7.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านสว่าง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-22 10:55:10
115เสร็จเรียบร้อยa22f5b7f12c778c4e234024f0a617818.jpg ประชุม : เวทีสื่อสารแพทย์ทางเลือก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม รพ.ขอนแก่น ครั้งที่2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:52:42
116เสร็จเรียบร้อย742a6722a664d684a3838dd7d6444fb6.jpg ประชุม : เวทีสื่อสารแพทย์ทางเลือก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม รพ.ขอนแก่น ครั้งที่3 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:35:02
117เสร็จเรียบร้อยcdb9d499a0d07c995e6c7655af17ffd2.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ บ.ไทตั้นสปอตแวร์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:30:56
118เสร็จเรียบร้อย7c8e96a673d275109b52d56a581fb48a.jpg ประชุม : การประชุมคณะกรรมเวรตรวจการบริหารและพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:27:48
119เสร็จเรียบร้อย80163e7637cbe317f6560a4e0c0d0497.jpg รณรงค์ : รณรงค์การใช้ "ถุงผ้าใส่ยา รักษ์โลก" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 10:57:46
120เสร็จเรียบร้อย92ebc5aecd20a8634d902a9c212e71a6.jpg อบรม : การอบรม โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-12 15:52:45