ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
101เสร็จเรียบร้อย00025d853ff4ce263182052d25b22d12.jpg วันสำคัญ : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-31 13:08:20
102เสร็จเรียบร้อย8b18c1891d0e3ba5adbf64826a203b3a.jpg รับบริจาค : คุณสุภิวัลย์ เอี่ยมอุดมกาล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 13:51:15
103เสร็จเรียบร้อย2191fbe484718a312b7660fff22721c9.jpg รับบริจาค : คุณศุภธันย์ญา สุรทินธนนันท์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 11:39:49
104เสร็จเรียบร้อยc8da1d7c75fe5ea59341ffa1216fabec.jpg กิจกรรมพิเศษ : โรงพยาบาลขอนแก่น รวมพลังจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดถนนศรีจันทร์ หน้า รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 11:01:00
105เสร็จเรียบร้อย14baf7aabb05f36c679829ce0e22f1a8.jpg ประชุม : การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO ห้องปฏิบัติการ (LAB) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 10:53:46
106เสร็จเรียบร้อย1cb3330086c31dbd646bf0ffcabb29a4.jpg กิจกรรมพิเศษ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 15:42:22
107เสร็จเรียบร้อย73f98e6b4078149fdca81d9ae7d95165.jpg ประชุม : การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและเด็ก เขตสุขภาพที่ 7 โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 15:05:51
108เสร็จเรียบร้อย779c667204338d063228863f72397f36.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 14:08:02
109เสร็จเรียบร้อย42eb32aec026539171734a9a77e03d25.jpg รับบริจาค : "นพ.วีระยุทธ หุมอาจ รวมกับ อ.วิเชียร หุมอาจ (มารดา) และคุณยายแปลน ทองทา บริจาคเงิน จำนวน 55,999 บาท" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 10:42:29
110เสร็จเรียบร้อย81c78cbc5551b65f9e92597718053d78.jpg กิจกรรมพิเศษ : รพ.ขอนแก่น แปลอักษรถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 10:14:13
111เสร็จเรียบร้อย3797e026c4ba439a2c6141c528347914.jpg รับบริจาค : พิธีรับมอบรถยนต์บริจาค จากหลวงปู่สม ขันติโก วัดญาณสัมปัญโณ อ.โนนสะอาด อุดรธานี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 09:59:12
112เสร็จเรียบร้อยc21d1bf066ef3900134eb955a0e0ab20.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-24 11:07:48
113เสร็จเรียบร้อย0315a145ab8311149e1296eb1908090c.jpg วันสำคัญ : พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-24 10:52:13
114เสร็จเรียบร้อย10c1e9b0653c2f16c7b36a9f8e15fa1d.jpg ประชุม : ประชุมคณะกรรมการ MDR & SEPSIS เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 15:14:26
115เสร็จเรียบร้อยd6f46fb5c5c6c595a82da7d7d8c82acd.jpg ประชุม : พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม EMT ศูนย์อุบัติเหตุ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 09:26:54
116เสร็จเรียบร้อยa4a3d6772e79d02c014b9e5dbdafa5e7.jpg ประชุม : ศูนย์หัวใจประชุมวิชาการ เรื่อง How to set up Heart failure Clinic เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 14:06:55
117เสร็จเรียบร้อย2052e77be8ee2b5abd77ac4090cbeee5.jpg รับบริจาค : มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ บริจาคเงิน จำนวน 430,000 บาท เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 10:42:53
118เสร็จเรียบร้อย93d21539c67fd4149e4fcf8416793c6b.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 15:17:07
119เสร็จเรียบร้อยc9d50e48c27601f15a164be397c381d1.jpg ทำบุญ : พิธีถวายกฐินสามัคคีวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 09:44:06
120เสร็จเรียบร้อย719230c52fb10dbe4a8180929719fd12.jpg ทำบุญ : ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-17 16:04:35