ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 81 ถึง 100 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
81เสร็จเรียบร้อยb22f16def5c14a6d141b1678ba8c4208.jpg รับบริจาค : สมาคมสโมสรนักลงทุน บริจาคเงินสมทบทุนซื้้อเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 15:14:58
82เสร็จเรียบร้อย1dc24c4d154f43d0845ac7ebcb1168db.jpg รับบริจาค : นพ.ชุมพล-คุณนวลจันทร์ อินทรลักษณ์ และ ครอบครัว บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 15:00:19
83เสร็จเรียบร้อยee0f3431d43c3fd7b1e23bc9d5a641d8.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงานของ PCT เพื่อ REACCREDIT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 11:15:49
84เสร็จเรียบร้อยc8eed63006939c14f94489be72c6451f.jpg การเรียนการสอน : กิจกรรมสานสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 10:27:31
85เสร็จเรียบร้อย4347e7feeb0c3f85c12e0d1bedf56fa8.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-27 15:08:23
86กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
87เสร็จเรียบร้อยd3c61f10085b17d6d654d167e7bbdda6.jpg ประชุม : ประชุมสัญจรเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:18:52
88เสร็จเรียบร้อย79ae709bf0a653ff0846a42b153fb714.jpg ประชุม : พัฒนาศักภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:14:54
89เสร็จเรียบร้อย374a792ae76673e07e7c606fbc0f5ed0.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDITE เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:11:15
90เสร็จเรียบร้อย ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDIT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 15:21:21
91เสร็จเรียบร้อย6974c8f58f9f9f93d06621b143c10fff.jpg ประชุม : ประชุมชี้แจงและประกาศใช้แผน ปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:37:28
92เสร็จเรียบร้อย2136ebd9a274fd3bd932fd7b54934ef9.jpg รับบริจาค : คุณฌานนท์ โปษยะจินดา บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:33:48
93เสร็จเรียบร้อยfec0357783501c012eb4bd4c11793868.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีธาลัสซีเมีย "เมื่อเป็นก็ประสบความสำเร็จได้" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:29:03
94เสร็จเรียบร้อย24418307b51c6c174118472872add42a.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:18:39
95เสร็จเรียบร้อย168eaf52847d29b9dfb3330893c83922.jpg ประชุม : การประชุมนำเสนอตัวชี้วัด รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:10:13
96เสร็จเรียบร้อย38477aa8884a8a4c997e550218e9a97d.jpg ทำบุญ : ทำบุญทอดกฐิน และ รับบริจาคเงินที่บ้านลูกรัก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:06:23
97เสร็จเรียบร้อยc463ce25bd495609aab51a0373a18bcf.jpg อบรม : ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 10:53:38
98เสร็จเรียบร้อย050c41804e37bcd27f41d2339075b4eb.jpg อบรม : อบรมอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 09:57:03
99เสร็จเรียบร้อยbdb7fb427c3ed36e46ac5015bf04dd2a.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDITE เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 09:53:15
100เสร็จเรียบร้อยd5482f978e144804fbeb9125339a44a6.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-31 13:12:09