ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 61 ถึง 80 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
61เสร็จเรียบร้อย115feb3a026c3acee7fa2c0a42225220.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วย พอ.สว. และ รับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:49:25
62เสร็จเรียบร้อยf928e07662bd9dc8d1bed226d1fc78d0.jpg ประชุม : ถอดบทเรียนโครงการพาน้องท่องฝัน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:44:02
63เสร็จเรียบร้อย71c8af22e5cea5aab24f5f3a3386a3a9.jpg รับบริจาค : คุณยิ่งยง กิจการพัฒนาเลิศ บริจาคเงินเพื่อสมทบมุลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 10:42:13
64เสร็จเรียบร้อย6205a19f45d63e103c2c2f98bc62298a.jpg ประชุม : ประชุมสัมมนาออนไลน์ (wediner) และติดตั้งโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-08 14:06:08
65เสร็จเรียบร้อย3937055ac889a54998524d2f503f8945.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-08 13:59:53
66เสร็จเรียบร้อย94e0256e70905278a5b91db827d7060b.jpg อบรม : โครงการอบรมการแบ่งปันทักษะด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-04 14:14:01
67เสร็จเรียบร้อย57771a999a2181b23989b914f1bf3f46.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมชมการรับบริจาคและปลูกถ่ายไต งานไตเรื้อรัง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-04 11:09:00
68เสร็จเรียบร้อยb1c7e0eea260ad328eba2ab6ae56eca4.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะกงศุลอเมริกา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-04 10:49:06
69เสร็จเรียบร้อยffaeba7f338a5cfd5f0e9dd708a54eb8.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงินทบทุนซื้้อเครื่องมือแพทย์จาก นพ.ชุมพล-คุณนวลจันทร์ อินทรลักษณ์ และ ครอบครัว เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-04 10:41:53
70เสร็จเรียบร้อย5a83b166edcd04071bed4b8e8fe84d2e.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-22 10:18:31
71เสร็จเรียบร้อยe6ad28d89b752929404659705b1a55eb.jpg ทำบุญ : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 15:25:50
72เสร็จเรียบร้อยe4f892e512acce788a934a4a8fec9db8.jpg ประชุม : การประชุม Work shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 10:59:37
73เสร็จเรียบร้อย16ef9c98f8b543c056d955957697af83.jpg กิจกรรมพิเศษ : เปิดบ้านผู้อำนวยการ งานกินข้าวเล่าเรื่องศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 10:55:01
74เสร็จเรียบร้อย7ba51853e880bc08984438cc993afb11.jpg ศึกษาดูงาน : โครงการ"สัญจร สานใจเครือข่ายระบบประกันสุขภาพ" ศึกษาดูงาน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 16:29:44
75เสร็จเรียบร้อยc0ed324b872bf4932ec5975d28c8832f.jpg รับบริจาค : คุณยุทธชัย แสงสวรรณกูร บริจาคเตียงไฟฟ้าให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 15:41:25
76เสร็จเรียบร้อย38751e60704db4ea828459adddb49d52.jpg ศึกษาดูงาน : อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ศึกษาดูงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 15:27:39
77เสร็จเรียบร้อย9bde78ec4f876857e8c16fde6ef15dd2.jpg รับบริจาค : กองทุน นิยม-ละเอียด ไพรีพินาศ บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ รพ.ขก. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 14:37:33
78เสร็จเรียบร้อย68e7ab5b3198912f91549ee5b41ef20c.jpg บุคคล : ถ่ายภาพหมู่ PCT Ortho เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 14:23:02
79เสร็จเรียบร้อย7d10e9e6aa225ab2c0ba180eb499eec0.jpg รับบริจาค : ครอบครัวเรืองประเสริฐกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-01 15:31:56
80กำลังดำเนินการ ขอภาพถ่ายงานบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือมือแพทย์หน่วยศัลยกรรทรวงอก และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ 200,000.- (ที่ถ่ายวันนี้ช่วงบ่ายค่ะ) กำลังดำเนินการนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-12-01 13:49:28