ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 61 ถึง 80 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
61เสร็จเรียบร้อย4ff4e748f0b01a98069678a0d3d0cafd.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเกษียณอายุราชการบุคลากรกลุ่มภารกิจ พรส. ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:51:38
62เสร็จเรียบร้อย0e3c840a7e61b10c8952bed380a4d826.jpg ประชุม : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิสัญญีพยาบาลรุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:43:25
63เสร็จเรียบร้อย1a6bb523d34a4f8a1d461efc89d8c84e.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-03 11:28:13
64เสร็จเรียบร้อย22eeeca071c7762671f8d86b3a197c2d.jpg ประชุม : พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-28 15:06:51
65เสร็จเรียบร้อยa38403bfdec60bbf176c749a7207c57d.jpg ประชุม : ประชุมผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60 จากพี่เพื่อน้อง แบ่งปั่นประสบการณ์ชีวิต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 16:10:56
66เสร็จเรียบร้อยfc2225103f2367c4c518de6bc4e0f9dc.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการสัญจรศัลยศาตร์หลอดเลือด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 12:00:23
67เสร็จเรียบร้อยf58e3276685b272126dcffd394fea851.jpg ศึกษาดูงาน : คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเมศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-27 11:49:42
68เสร็จเรียบร้อยb487545371d32e5661dcbddebf9487cd.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-26 16:03:13
69เสร็จเรียบร้อยf927b580415085f9facf9b1e59ac73f6.jpg อบรม : อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-25 16:22:23
70เสร็จเรียบร้อยc09721a817dc109eb0195e8f8f3e7b2d.jpg ประชุม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-25 11:20:55
71เสร็จเรียบร้อยc1ee55b9ee05bccfb9718d8011c7e283.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ดูงานแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-22 16:25:13
72เสร็จเรียบร้อย31fd8bbff837d6e8071d1ba2a21aa91f.jpg กิจกรรมพิเศษ : การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-22 15:09:15
73เสร็จเรียบร้อย9a53a6fe5e61c7dccd636882b8f4c4df.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาระกิจบริการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-21 11:00:08
74เสร็จเรียบร้อย45dc92d9c1ddeabdd69f4e3722d5dc50.jpg ประชุม : ต้อนรับคณะผู้เข้าตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-21 10:23:55
75เสร็จเรียบร้อย5cacd866d78d2bea56767c347a24b932.jpg อบรม : อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 12:04:15
76เสร็จเรียบร้อยbd08d3099743bec84a866874c4fded75.jpg อบรม : อบรมแพทย์ ATEC เขตสุขภาพที่ 7 รุ่น 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 11:57:38
77เสร็จเรียบร้อย64c29182e5b5eafc7bb15448eea75522.jpg ศึกษาดูงาน : คณะแพทย์เข้าศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-20 10:01:49
78เสร็จเรียบร้อย0010f2f4d479bd918dc3ab826e2b3a90.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอสว.อำเภอเวียงเก่า เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-18 10:36:59
79เสร็จเรียบร้อยf324c970c804a1b7d254808aab85890e.jpg อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ศูนย์เพิ่งได้ภาคอีสาน 29 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:57:19
80เสร็จเรียบร้อย475c57bbaf8693d03e435d6037de98aa.jpg ประชุม : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ แพทย์ทางเลือก ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 15:47:16