ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 41 ถึง 60 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
41เสร็จเรียบร้อย3797e026c4ba439a2c6141c528347914.jpg รับบริจาค : พิธีรับมอบรถยนต์บริจาค จากหลวงปู่สม ขันติโก วัดญาณสัมปัญโณ อ.โนนสะอาด อุดรธานี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-25 09:59:12
42เสร็จเรียบร้อยc21d1bf066ef3900134eb955a0e0ab20.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-24 11:07:48
43เสร็จเรียบร้อย0315a145ab8311149e1296eb1908090c.jpg วันสำคัญ : พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-24 10:52:13
44เสร็จเรียบร้อย10c1e9b0653c2f16c7b36a9f8e15fa1d.jpg ประชุม : ประชุมคณะกรรมการ MDR & SEPSIS เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 15:14:26
45เสร็จเรียบร้อยd6f46fb5c5c6c595a82da7d7d8c82acd.jpg ประชุม : พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม EMT ศูนย์อุบัติเหตุ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 09:26:54
46เสร็จเรียบร้อยa4a3d6772e79d02c014b9e5dbdafa5e7.jpg ประชุม : ศูนย์หัวใจประชุมวิชาการ เรื่อง How to set up Heart failure Clinic เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 14:06:55
47เสร็จเรียบร้อย2052e77be8ee2b5abd77ac4090cbeee5.jpg รับบริจาค : มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ บริจาคเงิน จำนวน 430,000 บาท เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 10:42:53
48เสร็จเรียบร้อย93d21539c67fd4149e4fcf8416793c6b.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 15:17:07
49เสร็จเรียบร้อยc9d50e48c27601f15a164be397c381d1.jpg ทำบุญ : พิธีถวายกฐินสามัคคีวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 09:44:06
50เสร็จเรียบร้อย719230c52fb10dbe4a8180929719fd12.jpg ทำบุญ : ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-17 16:04:35
51เสร็จเรียบร้อยfda2a5ad5356a79f2ed10f63d2d89856.jpg รณรงค์ : รณรงค์วันเรารักตับ งาน รู้ รับ จับไวรัสตับอักเสบบีและซี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:39:36
52เสร็จเรียบร้อยc6bf1d436dc98c8d111116b7e09eefad.jpg ประชุม : การลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมโครงการร่วมมือใหม่ 3 จังหวัด ศัลยกรรมกระดูก และ ข้อ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:32:57
53เสร็จเรียบร้อยe3ce9164f263a1d6516f812fe3a3b7be.jpg ประชุม : ประชุมทีมดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:25:01
54เสร็จเรียบร้อยd6f130ab286a4b6665e1e75bdb5743d8.jpg ประชุม : การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 10:45:49
55เสร็จเรียบร้อยa52ee0408f82dfedd20276c334e2615b.jpg อบรม : กิจกรรมอบรม 5ส. โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:32
56เสร็จเรียบร้อยd12e567a0d4233f2a7dc512e02707546.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการลงบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:31
57เสร็จเรียบร้อยcdd01eed67ff685475a044c67dfa7201.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2560 และ งานแสดงมุทิตาจิตรบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:18:46
58เสร็จเรียบร้อย0fdba21fa11757d2b9737984a7dbf993.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเปิดตัวโครงการ "กดด้วยใจ ให้ชีวิต" โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:14:02
59เสร็จเรียบร้อยd62690ac641044f3d2bf3ae9a44df3ff.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมรมลูกจ้าง โรงพยาบาลขอนแก่น ปี2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 15:34:41
60เสร็จเรียบร้อยb27ae246ce7605b801c104b693415bd4.jpg ประชุม : พิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างประกอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:57:07