ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 41 ถึง 60 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
41เสร็จเรียบร้อย48700955ff8af27905ea972a0154d5b4.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-02 16:09:39
42เสร็จเรียบร้อยf47e2840e3b554b057f81ca6272e502e.jpg เหตุการณ์ : พิธีรับมอบรถรับบริจาคโลหิต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-31 14:22:01
43เสร็จเรียบร้อย83d0ba2917f45536f9b587b8c57d1978.jpg รับบริจาค : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเงินตามมา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-30 11:31:20
44เสร็จเรียบร้อย29fece4a9e6513dbe92d2a3a3dba4e6b.jpg ทำบุญ : พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริสารธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-29 10:55:35
45เสร็จเรียบร้อย7fa9c9bb2c3d546979be939c830ee739.jpg ประชุม : ต้อนรับกรรมการตรวจมาตรฐานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-23 15:47:00
46เสร็จเรียบร้อย34f6dc1fbe2651a67da3c6ffe39fe2b6.jpg รับบริจาค : รศ.ดร.นพมาศ ศุภชาติ บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-22 10:45:00
47เสร็จเรียบร้อยef277bfeea135781fd1085e5935b2a63.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-19 14:42:48
48เสร็จเรียบร้อยf3353522c04699ccef910f11d9c09b30.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองงานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 14:14:28
49เสร็จเรียบร้อย70cb6ce7ea94550e062c268e79823335.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:49:55
50เสร็จเรียบร้อย139f07a03ed88a9b233241e9b175e5d1.jpg รับบริจาค : กลุ่มชาวคันคูน้ำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:47:03
51เสร็จเรียบร้อย0b39158456015876cfbdfd78c961b6ca.jpg กิจกรรมพิเศษ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 09:00:09
52เสร็จเรียบร้อยdf4e927974ca007678cc85c683dc308c.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วย ICU MED ของ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 13:42:20
53เสร็จเรียบร้อย2d0057f5b59338a0a8df878d78901ac6.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 11:27:59
54เสร็จเรียบร้อยafef9713b939a260d6cec15d9a9fa0bc.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 11:20:33
55เสร็จเรียบร้อยc344c5e1c1a744d06f590b4858a62a8d.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เรื่อง บริบทการจัดบริการ PREP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 11:11:28
56เสร็จเรียบร้อย0fc8faf6e2e114e4e8f73089a8c92569.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 11:05:07
57เสร็จเรียบร้อย155c46c578b348fa2cb82138777687cb.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 10:52:51
58เสร็จเรียบร้อย4088661a3b51e2d5f691596fb563f8cb.jpg การอบรม : พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-15 10:46:30
59เสร็จเรียบร้อย318ee3e0b0ce96afb67ca17609e07ba6.jpg ประชุม : การประชุมเขียนแผนการดำเนินงาน TB DM เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-12 14:41:18
60เสร็จเรียบร้อยffce07065c98b71452102d6084e98cf5.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-10 11:49:25