ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 41 ถึง 60 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
41เสร็จเรียบร้อย68dbfb0233014cc9cc30d32d05f6b296.jpg รับบริจาค : คุณบุญกาจ แจ้งพรมมา บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต ให้แก่ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-13 10:03:36
42เสร็จเรียบร้อย5f723071f406a850d9be94c727964bfe.jpg ทำบุญ : พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-12 11:03:39
43เสร็จเรียบร้อย6b307a7786aa8bfefb02ca4865e92de0.jpg กิจกรรมพิเศษ : การแข่งขันกีฬาแบงค์บาล ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-12 10:59:54
44เสร็จเรียบร้อย9962ecf95269da02b67cccbf7d16f2f7.jpg วันสำคัญ : พิธีทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:28:17
45เสร็จเรียบร้อย983c03d2e34907a419fc0470ef7749cf.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น และ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:20:49
46เสร็จเรียบร้อย735df8014f6dc9ab937d65239232d4de.jpg ประชุม : การประเมินสมรรถนะเฉพาะของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 16:15:44
47เสร็จเรียบร้อยfcf0fa1553737a96b382e489ee3f5b7f.jpg ประชุม : การตรวจรับรองอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 13:51:04
48เสร็จเรียบร้อย8aefd37f58a2d1c5787ef4582556726b.jpg ทำบุญ : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 และ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ นางเจ้าสิริกิตติ์ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 11:19:54
49เสร็จเรียบร้อย8e10d160c82c5226927131a696d9097a.jpg เหตุการณ์ : การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลขอนแก่น กับ Teikyo University เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 15:12:52
50เสร็จเรียบร้อย46db8888073e03ef2511ec45825e25d8.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูต้นแบบ และมอบรางวัล Green & Clean Hospital เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 14:06:54
51เสร็จเรียบร้อย2af37abe934cd6b1aeedbbc89e07c317.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์ "คนอีสานฮักกัน" เนื่องในวันตับอักเสบโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 11:35:07
52เสร็จเรียบร้อยb3cd9b517fd97c591026db9860de7aef.jpg อบรม : อบรม CNGP เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-08 10:43:22
53เสร็จเรียบร้อย3937f2d4caab1bce20794f01c8b9a9a7.jpg ประชุม : ต้อนรับกรรมการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการควบคุมภายใน เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 15:24:32
54เสร็จเรียบร้อย8d095c2c4aa670b6dda769a602336b46.jpg อบรม : การอบรมแพทย์ ATEC เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 13:47:03
55เสร็จเรียบร้อยb080d01d8e6093563bdb0f42ca4587db.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (ACLS) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 11:14:09
56เสร็จเรียบร้อย035e22d0c1c576d3f2e2085c8cb1f62a.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน KK EMS Service mind เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-07 09:34:19
57เสร็จเรียบร้อย51127577f9d3359befcf72284f39bf70.jpg ประชุม : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ "เตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่อ้อมกอด ปี 2560" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-06 15:54:45
58เสร็จเรียบร้อยc43a59fee3f3d5fe70bc49acd129edec.jpg ประชุม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศทันตแพทย์ประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-06 13:08:04
59เสร็จเรียบร้อย131c637d166ae8ee41d4acc93ac7d344.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการนานชาติการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 16:12:44
60เสร็จเรียบร้อยa93e6d614e11ae32ac6c50df5bf8eeb1.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการประจำปี 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยมะเร็งสู่ Excellent Cancer เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-04 15:27:39