ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 21 ถึง 40 จาก 732 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
21เสร็จเรียบร้อยd7fcd1ce6160bfa260c0503014367c0e.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-06 11:53:45
22เสร็จเรียบร้อย73897e992ce905e106403cd718c297c8.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-06 11:48:37
23เสร็จเรียบร้อยa2ee4a1074475b4656643fefcae379ad.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร 05 02 61 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-06 11:44:44
24เสร็จเรียบร้อย083b0c14dbd99faeed048b66a86b9eca.jpg กิจกรรมพิเศษ : ถ่ายภาพหมู่ รวมแพทย์ นักศึกษาแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-05 14:29:31
25เสร็จเรียบร้อย2a0a9a2997cadb0cd3f6e1f28fe28214.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย สู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-05 14:17:08
26เสร็จเรียบร้อย7432199f60cdd05095de5068f0c1dce7.jpg ประชุม : อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉิกการแพทย์ EMR เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-03 11:39:01
27เสร็จเรียบร้อยe5f966cb1689f8f39c39713f9e2e163f.jpg ประชุม : เวทีสื่อสารแพทย์ทางเลือก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-03 11:39:00
28เสร็จเรียบร้อยac67993bd92ec75c31610effcbe907c7.jpg กิจกรรมพิเศษ : ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ ต.ท่าพระ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-03 11:28:02
29เสร็จเรียบร้อย1926d70d455693939e846c477e8c2457.jpg ประชุม : การประชุมสัมมนา HA คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-02 16:17:03
30เสร็จเรียบร้อย48700955ff8af27905ea972a0154d5b4.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-02 16:09:39
31เสร็จเรียบร้อยf47e2840e3b554b057f81ca6272e502e.jpg เหตุการณ์ : พิธีรับมอบรถรับบริจาคโลหิต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-31 14:22:01
32เสร็จเรียบร้อย83d0ba2917f45536f9b587b8c57d1978.jpg รับบริจาค : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเงินตามมา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-30 11:31:20
33เสร็จเรียบร้อย29fece4a9e6513dbe92d2a3a3dba4e6b.jpg ทำบุญ : พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริสารธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-29 10:55:35
34เสร็จเรียบร้อย7fa9c9bb2c3d546979be939c830ee739.jpg ประชุม : ต้อนรับกรรมการตรวจมาตรฐานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-23 15:47:00
35เสร็จเรียบร้อย34f6dc1fbe2651a67da3c6ffe39fe2b6.jpg รับบริจาค : รศ.ดร.นพมาศ ศุภชาติ บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-22 10:45:00
36เสร็จเรียบร้อยef277bfeea135781fd1085e5935b2a63.jpg วันสำคัญ : พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-19 14:42:48
37เสร็จเรียบร้อยf3353522c04699ccef910f11d9c09b30.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองงานการพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 14:14:28
38เสร็จเรียบร้อย70cb6ce7ea94550e062c268e79823335.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:49:55
39เสร็จเรียบร้อย139f07a03ed88a9b233241e9b175e5d1.jpg รับบริจาค : กลุ่มชาวคันคูน้ำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 13:47:03
40เสร็จเรียบร้อย0b39158456015876cfbdfd78c961b6ca.jpg กิจกรรมพิเศษ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-17 09:00:09