ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 241 ถึง 260 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
241เสร็จเรียบร้อย69a46afdfff4a2f2cc8d4c471bc889c5.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-12-01 14:49:36
242เสร็จเรียบร้อยbcdd39f46d2d8268bb73168f1b3451c3.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-06-29 10:27:09
243เสร็จเรียบร้อย13e81264f42932691671b45cb1a47d22.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-06-29 11:32:35
244เสร็จเรียบร้อย4fc974e3624e60326940165071129819.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-10 10:32:07
245เสร็จเรียบร้อยcfdbc68722408d5063862babf4bfab45.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-10 10:59:07
246เสร็จเรียบร้อย3f35cc5f7409a6f655e0f2ff17556e2d.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-10 11:14:50
247เสร็จเรียบร้อยbfc35551aca41887c626881e31ea6c96.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-10 14:53:26
248เสร็จเรียบร้อยc3d47eb076ec74622aa217d04fefe911.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-14 15:35:10
249เสร็จเรียบร้อยe4bebe6233f5405cbf8eb9c2e258958e.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ รพ.ขอนแก่น ประจำปี 58 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-07-10 14:17:29
250เสร็จเรียบร้อยb4af0bd5a8613c47b72af1b0081a825c.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทารกแรกเกิดและเด็ก เครือข่ายสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-22 13:45:07
251เสร็จเรียบร้อยd891ffa80106f25b718b44ee2b929bec.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 ประกวดผลงานโปสเตอร์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-12 10:53:54
252เสร็จเรียบร้อยb5481b342236a94ca0b30c64919320ed.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 พิธีเปิด และ เสนอผลงานวิชาการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-07-13 11:36:36
253เสร็จเรียบร้อยd630d669798f3fdbd2dbbf7de0295c83.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการWorld Stroke Day วันหลอดเลือดสมองโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-11-02 15:26:46
254เสร็จเรียบร้อย00e44c9323d9242a88610788c81fd1b6.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันด้วยเครื่อง CRRT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-07-21 10:40:36
255เสร็จเรียบร้อย03eff6e59ad706c0b627622e7f058b57.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-08-16 11:18:04
256เสร็จเรียบร้อย0096279bf54fe1bb9e1e032734f2a0fc.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติเปิดโลกออสีสติก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-10 10:37:02
257เสร็จเรียบร้อยfec0357783501c012eb4bd4c11793868.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีธาลัสซีเมีย "เมื่อเป็นก็ประสบความสำเร็จได้" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:29:03
258เสร็จเรียบร้อยf0c96fc87d5142a07cbff0dd5aaf4cf1.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการศัลยกรรม ครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยนพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์กลุ่มงานศัลยกรรม2015-11-26 10:32:40
259เสร็จเรียบร้อยebf63ed2fef181a9c02b4806f23cadf1.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-28 10:02:43
260เสร็จเรียบร้อย1e7694de3c0954a5ede70fffeace5802.jpg ประชุม : การประชุมสัญจร "จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์กร" เสร็จเรียบร้อยคุณธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2015-06-11 14:12:34