ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อย29fece4a9e6513dbe92d2a3a3dba4e6b.jpg ทำบุญ : พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริสารธรรม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-29 10:55:35
182เสร็จเรียบร้อย8aefd37f58a2d1c5787ef4582556726b.jpg ทำบุญ : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 และ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ นางเจ้าสิริกิตติ์ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-09-11 11:19:54
183เสร็จเรียบร้อย719230c52fb10dbe4a8180929719fd12.jpg ทำบุญ : ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-17 16:04:35
184เสร็จเรียบร้อยb502a234595d18916bd42ce658db57f4.jpg ทำบุญ : สมาคมออทิสติก ทำบุญเปิดศูนย์บริการคนพิการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-01-10 15:55:24
185เสร็จเรียบร้อย676bddba66b37175e8272a68628cd73e.jpg ทำบุญ : โครงการประชาสัมพันธ์วันศูนย์รับบริจากอวัยวะและทำบุญอุทิศส่วนกุศล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-03 15:45:14
186เสร็จเรียบร้อยce93c57fcdfb3727909a3348f08432f2.jpg นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับการรับโล่ UN ของ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม2015-09-24 11:13:16
187เสร็จเรียบร้อย บอร์ด "ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ" เสร็จเรียบร้อยนายอนุสรณ์ อุระโรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาฯ)2016-05-18 15:03:25
188เสร็จเรียบร้อย68e7ab5b3198912f91549ee5b41ef20c.jpg บุคคล : ถ่ายภาพหมู่ PCT Ortho เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 14:23:02
189เสร็จเรียบร้อย3b8abb2916d15274193358a9979ba168.jpg บุคคล: ผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-09-29 12:18:43
190เสร็จเรียบร้อย7691939192b1e87dcae9c7ec801ecafd.jpg ประกวด อสม ดีเด่น 59 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-03-16 11:18:02
191เสร็จเรียบร้อยda6fe07b39635e257aa1c3bf0ed1ba10.jpg ประกันสัญจร 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2015-12-15 13:52:04
192เสร็จเรียบร้อย7b9047436a15b1f02397dd2b34bc77d1.jpg ประชุม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรเภสัชดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-06 14:16:41
193เสร็จเรียบร้อย2d0057f5b59338a0a8df878d78901ac6.jpg ประชุม : การเยี่ยมสำรวจ Intensive Quality Round & Trace ของทีม Interal Surveyor เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-01-16 11:27:59
194เสร็จเรียบร้อย95ec75409e2566be2fc2ac0f4fb6c64d.jpg ประชุม : TDQR & TMDA งานวัณโรค เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:31:35
195เสร็จเรียบร้อยad26fb0c7f2bd6634aabc302b4b38377.jpg ประชุม : กรรมการบริหาร และ พิธีรับเข็มพระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 12:13:37
196เสร็จเรียบร้อย779a608db8945483af6cf0561d7bb3d1.jpg ประชุม : กลุ่มงานจิตเวชรับการประเมินกลุ่มงาน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-02 11:49:47
197เสร็จเรียบร้อย57df42c197b4f01aab62aeca3dab505a.jpg ประชุม : กลุ่มงานเทคนิกการแพทย์ รับตรวจประเมินจาก สปสช.เพื่อขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-02-21 14:55:40
198เสร็จเรียบร้อย9f36138f944db0ff14be04fd5c2c1999.jpg ประชุม : การกระชุมคณะกรรมการเชื้อดื้อยา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-12-13 14:24:15
199เสร็จเรียบร้อยdb56049b92185fd31cf9e4a9c46e9b17.jpg ประชุม : การคัดกรองผู้พิการทางสายตา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-02-01 11:16:43
200เสร็จเรียบร้อย40b2083a9add9a0ad1a8346494591bf9.jpg ประชุม : การจัดการแผนพัฒนา Core Team เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-11-22 14:57:05