ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อยf5c7cb3bf38a54ca3d0ca5d65591b889.jpg รับบริจาค : ห้องตรวจนรีเวชกรรม โดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง นำทีมรับบริจาคพัดลม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-23 10:09:09
182เสร็จเรียบร้อยe2ceffdbc675715c1f2a20aed0cb6a6b.jpg ทำบุญ : ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-23 11:26:59
183เสร็จเรียบร้อย8e35884deb92ecd65653cea9f185feb7.jpg ประชุม : พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-25 10:10:34
184เสร็จเรียบร้อยb20c7c3fb7c02bbade0efac88b528365.jpg รณรงค์ : พิธีเปิดวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-27 14:35:38
185เสร็จเรียบร้อยba2f477308c862ef060a92c6433f50fa.jpg รณรงค์ : กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายใน รพ.ขอนแก่น ในสัปดาห์รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-01 10:24:23
186เสร็จเรียบร้อย3a052bab663ab5efc4284db9db4d1e9f.jpg รณรงค์ : รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ ว.เทคนิค จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสัปดาห์รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-01 10:29:38
187เสร็จเรียบร้อย6d79146973d1d74a23c31f39a483e027.jpg กิจกรรมพิเศษ : พาน้องท่องฝัน ปี 59 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-05-30 09:05:29
188เสร็จเรียบร้อย35977310a85e6aa178eee5bde125d11c.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงิน จาก คุณวิเชียร สำราญนิยม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-06 11:02:09
189เสร็จเรียบร้อยb9cd4f00a2a6a63da7af49cc4dc7206b.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงิน จาก คุณธนโชค - พญ.ธมล ลิ้มธนาคม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-06 11:16:46
190เสร็จเรียบร้อย9eb4b1aaf014a55d51203a8f38ccfd3c.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงิน จากคุณอำนวย สังขศิลา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-06 11:47:22
191เสร็จเรียบร้อย2aa372c508e3f1706527bebbc6b274d3.jpg อบรม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-06 12:16:02
192เสร็จเรียบร้อย1ebb0851809a53e8e77fe4d74fc32de0.jpg อบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-06 16:07:31
193เสร็จเรียบร้อยce6816aeeb2d4e9a83784ea36fe9cc7d.jpg ประชุม : การเลี้ยงลูกยุค IT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-09 11:00:25
194เสร็จเรียบร้อย28c5a6db138b4da74735253599bbceb8.jpg รับบริจาค : คณะญาติธรรม 13 เมษา บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ในโครงการ วิ่งเพื่อน้อง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-13 14:42:24
195เสร็จเรียบร้อย9f57bbb77629a92b4d85fd8978c17500.jpg ประชุม : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2559 รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-10 14:41:12
196เสร็จเรียบร้อยf62950e52606f5e05baad12653502628.jpg รับบริจาค : รับบริจาคโลหิตที่ รร.แก่นนคร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-15 10:49:14
197เสร็จเรียบร้อย8d7842a36e19075327ae33c41d70c3f0.jpg รับบริจาค : พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันท์ บริจาคเงินสมทบ โครงการวิ่งเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้น้อง Run For Kids เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-15 15:00:48
198เสร็จเรียบร้อย175434cd88ede6447df6f2ff260de442.jpg วันสำคัญ : พิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-17 10:08:43
199เสร็จเรียบร้อยf9318b052901e210e4eb8349d4e88f26.jpg รณรงค์ : รณรงค์โรคไต วันไตโลก ที่ถนนคนเดิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-17 12:10:25
200เสร็จเรียบร้อยa327f52bdd3a785b90175c9f73edd8d6.jpg ทำบุญ : ทำบุญบ้านพัก หอพัก โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-17 14:29:38