ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 823 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อย53ffedabb043aa015f11c3561bdf7c3b.jpg ทำบุญ : ทำบุญสำนักงานเวชนิทัศน์ฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-21 14:59:29
182เสร็จเรียบร้อยffe062de4f93f66136c60c6e8cc79169.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จาก นิสิตเก่านิติศาสตร์ ม.จุฬา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-28 14:39:49
183เสร็จเรียบร้อยed03e758913482ecebe31a77333cdd4a.jpg อบรม : อบรม อสม. ชมรมแม่เเละเด็กบ้านตูม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-29 14:20:56
184เสร็จเรียบร้อยc130b51036e1c7c5b38d63f05d4ba6c9.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-30 09:46:16
185เสร็จเรียบร้อยfdf1e991c4e66269ee9acde84c6383c3.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงาน รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-30 11:04:53
186เสร็จเรียบร้อย072890db052c2faff16b6bcc078177a8.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมออกกำลังกายในน้ำ ในโครงการรักษ์สุขภาพ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-30 11:21:51
187เสร็จเรียบร้อย5fd609100b7b45c2324fcaa882afc0e1.jpg อบรม : การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-06-30 15:42:44
188เสร็จเรียบร้อยbc3dd3859283ec6d3fb755af2550cab2.jpg อบรม : อบรมอัคคีภัย รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-01 09:46:30
189เสร็จเรียบร้อยfe65a03eefe947bc10ce8bd7d843097d.jpg กิจกรรมพิเศษ : วิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้อง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-06 09:21:46
190เสร็จเรียบร้อย64442d24a0335231640a1eb139caae4e.jpg ประชุม : รับต้อนรับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ และ คณะ ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขาภาพ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-07 15:04:29
191เสร็จเรียบร้อย144ada6a3afe9e3af06c0164ca15e815.jpg รณรงค์ : เดินรณรงค์ และ ประชุมกรรมการโรงพยาบาลสีขาว ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการโรงพยาบาลปลอดยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-08 09:42:12
192เสร็จเรียบร้อย56d99fc4f20e9953c76a8b9181e0c153.jpg รับบริจาค : พิธีมอบรถเข็นนั่ง สำหรับคนพิการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-08 14:14:12
193เสร็จเรียบร้อย1cc2154a34bf65b443e6d2d21fbce984.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-11 09:49:00
194เสร็จเรียบร้อยa94b4bc726e4de3845ae0dd81f83d133.jpg ประชุม : ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-11 11:04:26
195เสร็จเรียบร้อยbb2b8ebc3aec73166e39c9915734e298.jpg อบรม : การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-11 11:35:05
196เสร็จเรียบร้อย2c2a9312533863db5dac3177dea1fce1.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ. พหลพลพยุหเสนา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-15 11:25:55
197เสร็จเรียบร้อย193d809fa8f3e8758bb063a225759b67.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงินจาก คุณวัชรี คุณกิตติ และ จากคุณนิภา นนทิประเสริฐ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-21 10:10:39
198เสร็จเรียบร้อย6fd20e9a153c16a0e293951ccd6f7e9a.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงิน จากคุณนิภา ภานุพัฒนพงศ์ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-21 10:37:55
199เสร็จเรียบร้อย4d3534dbc2827c7fbe8a38121ec57560.jpg รับบริจาค : คุณนิภา นนทิประเสริฐ บริจาคเตียงไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-21 12:03:19
200เสร็จเรียบร้อย6a0bb954f366296b69eca5770092a74e.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd Advanced Emergency Care เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2016-07-21 13:32:17