ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 743 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อย4d45173601ea5ebd947d4e4bdd74a88e.jpg ประชุม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 " เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-24 15:47:45
182เสร็จเรียบร้อยd380c1b86b6ad066c99525f6812fcd52.jpg ประชุม : โครงการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ 3 Advanced Emergency Care (AEC) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-24 15:00:56
183เสร็จเรียบร้อย3d04d05a81db4a4d325806bf26aef439.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมการเปิดตัวชมรมวิ่ง"KKH ลอง RUN" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-23 14:22:59
184เสร็จเรียบร้อย0493f065ffe4c6a2d4b4f2a08f0d7460.jpg ภาพการแพทย์ : ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-23 11:27:18
185เสร็จเรียบร้อย1c3c8287cc0dc832484ca43e05e497ab.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย ยกระดับคุณภาพ R2R เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-22 12:04:43
186เสร็จเรียบร้อยde5b0b3c9b01abe9d0c44adab4841851.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-22 09:54:18
187เสร็จเรียบร้อยd751f14c517674d650dda182e7bc41dc.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอสว. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-21 11:47:24
188เสร็จเรียบร้อย8f11f517967feb58d98be63d0e010e96.jpg วันสำคัญ : พิธีทำบุญตักบาตร และ ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-17 15:23:12
189เสร็จเรียบร้อย9bcd6ec59b0c7c37fbd568d351602287.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"งานคลินิควัยรุ่น กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-17 14:09:56
190เสร็จเรียบร้อย2bcca01c6ff671ec2b155a4630fe174f.jpg ประชุม : ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-16 10:52:29
191เสร็จเรียบร้อยd51e20ecbdfb625e06c377f6cd017f7d.jpg ออกหน่อย : ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกาชาติภาค ที่ อ.น้ำพอง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-16 09:27:26
192เสร็จเรียบร้อย0e20ab0d82bf9bba77376b10e6564b66.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขก. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-15 14:58:08
193เสร็จเรียบร้อย70e78ec91c0472a4f083e3b09ccc9d80.jpg ประชุม : ประชุมกำหนดคุณลักษณ์รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และ อุปกรณ์การแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-15 11:32:32
194เสร็จเรียบร้อยc9c57d3fa7cecd067297c27ef8da459f.jpg ประะชุม : การเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการสถาานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสูติกรรมเขตสุขภาพที่7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-11 14:08:52
195เสร็จเรียบร้อย51ecfb9a71414768e8e09f93f80a310b.jpg ประชุม : โครงการ"บูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 14:22:33
196เสร็จเรียบร้อย9f65bd50fc326c3af509497ce078243b.jpg ประชุม : อบรมหลักสูตร "RCA Facilitator และตามรอยคุณภาพ" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 13:04:16
197เสร็จเรียบร้อย3094b631a1397fd20dcae272d448f8fd.jpg ขอภาพถ่ายกิจกรรม "ประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อขอขึ้นทะเบียน สปสช ในวันที่ 27 ก.ค.2560 ห้องแก่นเงิน เสร็จเรียบร้อยนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-08-10 11:06:25
198เสร็จเรียบร้อย23d948cb25937dbe7a219eea1cc2a67b.jpg วันสำคัญ : บันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-10 11:04:38
199เสร็จเรียบร้อยc00629a14639e261bafd769a76667688.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.อุตรดิษย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 15:14:22
200เสร็จเรียบร้อย1c0fdbf91efe137110052676b4a34ced.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์ วันยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-08-08 15:02:37