ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อย5f08dd5630d63875ead2b31d651fef0e.jpg ประชุม : โครงการสัมนาและทบทวนหลักสูตรออร์โธปิดิส์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-12 09:14:03
182เสร็จเรียบร้อย058e75e249bb22b58c0eae640af5dc26.jpg วันสำคัญ : วันข้าราชการพลเรือน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-12 09:10:16
183เสร็จเรียบร้อยeb341680a578de822f848b09b8a50f12.jpg ประชุม : ประชุมราชวิทยาลัยแพทย์ Ortho แห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-12 09:05:26
184เสร็จเรียบร้อยad26fb0c7f2bd6634aabc302b4b38377.jpg ประชุม : กรรมการบริหาร และ พิธีรับเข็มพระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 12:13:37
185เสร็จเรียบร้อย4a9d32ee9d6da78fbfe65ff96b92798f.jpg ประชุม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกันตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 11:50:49
186เสร็จเรียบร้อย5a34c3b7b81120f9862238ef48806104.jpg การเรียนการสอนนักศึกษา : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 11:45:01
187เสร็จเรียบร้อย6739ddcb46cca49bf7703fa18dc99b8f.jpg รับบริจาค : นศ. คณะบริหารธุรกิจ มข. เยี่มผู้ป่วย บริจาคผ้าขนหนู และเปิดโรงทาน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-11 11:36:38
188เสร็จเรียบร้อย8797fa9db581bdc391297cb907f2b905.jpg ประชุม : โครงการ "รวมพลังร้อยความตั้งใจ สร้างสังคมไทย ปลอดบุหรี่" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-07 14:26:06
189เสร็จเรียบร้อยc72aa3336e6d08ad3e88d88e40e5f800.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-05 09:51:20
190เสร็จเรียบร้อย52077c5f2d714693cad5130ff7776850.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-05 09:43:56
191เสร็จเรียบร้อยa5baf09238895c9e410ef2ac61ade1a7.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ในโครงการสมเด็จพระเทพฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-05 09:38:35
192เสร็จเรียบร้อย3289b917b2c83b9e74af25d421eafef6.jpg รับบริจาค : ชาวบ้านบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง ร่วมกันบริจาค ข้าวโพด 600 กก. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-03 10:58:24
193เสร็จเรียบร้อย06ef4bf5be4dfa8d134c7f1cb2ad1c13.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-04-03 10:28:59
194เสร็จเรียบร้อยd72c35533f18ea74484c8b65858c0231.jpg อบรม : โครงการอบรมการให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-28 09:23:21
195เสร็จเรียบร้อย820c38d8ab2d0be186863860ebe16202.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-28 09:19:16
196เสร็จเรียบร้อย5b23763140a4c8190b279b922e5c2121.jpg กิจกรรมพิเศษ : โครงการเข้าค่ายชมรมผู้สูงอายุ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-28 09:11:14
197เสร็จเรียบร้อย43494f5462427a50794243213ad47e5a.jpg อบรม : อบรมครู ก. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-27 15:42:54
198เสร็จเรียบร้อย7b0a71c7dfbc6f7c099bdb5a86bf30d1.jpg ศึกษาดูงาน : ต้อนรับทีมศึกษาดูงาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-27 14:17:58
199เสร็จเรียบร้อย3192cfde1edca90b7768093b8e5c2bd4.jpg ประชุม : กิจกรรม Internal Survey เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-27 10:37:48
200เสร็จเรียบร้อย6c9a97f558aae4202d06ceb61427716f.jpg วันสำคัญ : พิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 5 "วันท้องถิ่นไทย" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-03-24 10:24:11