ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
181เสร็จเรียบร้อยceef069daf17009c2a16794491a67363.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่ 2015 รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-30 09:25:27
182เสร็จเรียบร้อย2c82ed1cb2c03b224dcb4071edda8bef.jpg ประชุม : การประชุมสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-26 12:21:04
183เสร็จเรียบร้อยc3d17a84365d4d46f278ac931e7556ac.jpg ประชุม : ประชุมเเลกเปลื่ยนเรียนรู้กิจกรรมลดเสี่ยง ลดโรคสัญจร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-26 11:08:43
184เสร็จเรียบร้อยf2c4b3e46270c418ec6beadc4276216b.jpg การเรียนการสอน : การประชุมวิชาการ intern เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:49:49
185เสร็จเรียบร้อย95ec75409e2566be2fc2ac0f4fb6c64d.jpg ประชุม : TDQR & TMDA งานวัณโรค เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-25 10:31:35
186เสร็จเรียบร้อยaf2984d589c649c13cf72f10c20dfe27.jpg ศึกษาดูงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ประเทศอินโดนีเชีย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-23 14:09:24
187เสร็จเรียบร้อย2ed83f48e6e87df2b6629710e91f308c.jpg อบรม : อบรมแพทย์แผนไทย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 11:26:03
188เสร็จเรียบร้อย932011418d24abf36249aedc8a12a3ad.jpg รับบริจาค : รับบริจาคชุดปฐมพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 11:08:03
189เสร็จเรียบร้อย0db78b7cb39ec3cd61545d898b106fc3.jpg อบรม : อบรมหลักสูตร "สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-22 10:27:44
190เสร็จเรียบร้อยede14fbfcfde1a5262a2f06c98d5fb0c.jpg ประชุม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดเครือข่ายสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-18 11:13:41
191เสร็จเรียบร้อยb92112664b71b992b7ee57e2f4b1d89f.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการ UR เรื่อง “Energy Saving Day 2017” Theme “ก้าวตามรอยพ่อ” เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-18 11:03:11
192เสร็จเรียบร้อย5cb7a60b1c6a16d6f5f03e58b39df675.jpg ศึกษาดูงาน : โครงการประชุมสัญจร "จับมือเครือข่ายร่วมใจพัฒนางาน ER/EMS" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-17 14:35:56
193เสร็จเรียบร้อย16edb15a0c97b7bef2f6a749f548e11f.jpg ประชุม : คณะกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น และ มอบรางวัลในวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-16 10:10:04
194เสร็จเรียบร้อย129dc08dbee09e229f332414a09b8ca7.jpg อบรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:52:02
195เสร็จเรียบร้อยba4b6822bd50fe63973423d25a923f8e.jpg อบรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:42:23
196เสร็จเรียบร้อย6aa32edc3719eb5d95487b708b712e48.jpg อบรม : พัฒนาศักยภาพในการกู้ชีพทารกแรกเกิด (ครู ก) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-15 10:38:10
197เสร็จเรียบร้อยbeb99ca76fa207fc9f490bf5f15748a4.jpg รับบริจาค : รับบริจาค วิกผมแท้ จากสมาคมซอนต้า ขอนแก่น ณ อาคารรังสีรักษา เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-11 11:10:07
198เสร็จเรียบร้อยc9e51cfa03858cbfd325b95b408fa14c.jpg ประชุม : แถลงข่าว สัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออร์ทิสติก ครั้งที่ 11 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-11 10:26:07
199เสร็จเรียบร้อยdb301a288f332c83efecf1cea41fb022.jpg วันสำคัญ : พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-03 15:25:19
200เสร็จเรียบร้อยbae6cac57d5f7b7b6f09adb4543df9d9.jpg ประชุม : การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต Share And Learn In Critical Care เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-05-03 14:02:46