ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 673 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1กำลังดำเนินการe6ad28d89b752929404659705b1a55eb.jpg ทำบุญ : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 15:25:50
2เสร็จเรียบร้อยe4f892e512acce788a934a4a8fec9db8.jpg ประชุม : การประชุม Work shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 10:59:37
3เสร็จเรียบร้อย16ef9c98f8b543c056d955957697af83.jpg กิจกรรมพิเศษ : เปิดบ้านผู้อำนวยการ งานกินข้าวเล่าเรื่องศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-13 10:55:01
4กำลังดำเนินการ ศึกษาดูงาน : โครงการ"สัญจร สานใจเครือข่ายระบบประกันสุขภาพ" ศึกษาดูงาน กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 16:29:44
5เสร็จเรียบร้อยc0ed324b872bf4932ec5975d28c8832f.jpg รับบริจาค : คุณยุทธชัย แสงสวรรณกูร บริจาคเตียงไฟฟ้าให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 15:41:25
6เสร็จเรียบร้อย38751e60704db4ea828459adddb49d52.jpg ศึกษาดูงาน : อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ศึกษาดูงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 15:27:39
7เสร็จเรียบร้อย9bde78ec4f876857e8c16fde6ef15dd2.jpg รับบริจาค : กองทุน นิยม-ละเอียด ไพรีพินาศ บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ รพ.ขก. เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 14:37:33
8เสร็จเรียบร้อย68e7ab5b3198912f91549ee5b41ef20c.jpg บุคคล : ถ่ายภาพหมู่ PCT Ortho เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-12 14:23:02
9เสร็จเรียบร้อย7d10e9e6aa225ab2c0ba180eb499eec0.jpg รับบริจาค : ครอบครัวเรืองประเสริฐกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-12-01 15:31:56
10กำลังดำเนินการ ขอภาพถ่ายงานบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือมือแพทย์หน่วยศัลยกรรทรวงอก และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะฯ 200,000.- (ที่ถ่ายวันนี้ช่วงบ่ายค่ะ) กำลังดำเนินการนส.ปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2017-12-01 13:49:28
11เสร็จเรียบร้อยb22f16def5c14a6d141b1678ba8c4208.jpg รับบริจาค : สมาคมสโมสรนักลงทุน บริจาคเงินสมทบทุนซื้้อเครื่องมือแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 15:14:58
12เสร็จเรียบร้อย1dc24c4d154f43d0845ac7ebcb1168db.jpg รับบริจาค : นพ.ชุมพล-คุณนวลจันทร์ อินทรลักษณ์ และ ครอบครัว บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 15:00:19
13เสร็จเรียบร้อยee0f3431d43c3fd7b1e23bc9d5a641d8.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงานของ PCT เพื่อ REACCREDIT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 11:15:49
14เสร็จเรียบร้อยc8eed63006939c14f94489be72c6451f.jpg การเรียนการสอน : กิจกรรมสานสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-28 10:27:31
15เสร็จเรียบร้อย4347e7feeb0c3f85c12e0d1bedf56fa8.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-27 15:08:23
16กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
17เสร็จเรียบร้อยd3c61f10085b17d6d654d167e7bbdda6.jpg ประชุม : ประชุมสัญจรเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:18:52
18เสร็จเรียบร้อย79ae709bf0a653ff0846a42b153fb714.jpg ประชุม : พัฒนาศักภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:14:54
19เสร็จเรียบร้อย374a792ae76673e07e7c606fbc0f5ed0.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDITE เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:11:15
20เสร็จเรียบร้อย ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDIT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 15:21:21