ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 732 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1กำลังดำเนินการ ประชุม : มหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-23 10:09:19
2เสร็จเรียบร้อย66b245ac104ddf6fe21d7f1c49ec87db.jpg ประชุม : ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-22 15:41:37
3เสร็จเรียบร้อย1aecc522f0499645b463a667ea7812e7.jpg ออกหน่วย : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านสว่าง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-22 10:55:10
4เสร็จเรียบร้อยa22f5b7f12c778c4e234024f0a617818.jpg ประชุม : เวทีสื่อสารแพทย์ทางเลือก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม รพ.ขอนแก่น ครั้งที่2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:52:42
5เสร็จเรียบร้อย742a6722a664d684a3838dd7d6444fb6.jpg ประชุม : เวทีสื่อสารแพทย์ทางเลือก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม รพ.ขอนแก่น ครั้งที่3 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:35:02
6เสร็จเรียบร้อยcdb9d499a0d07c995e6c7655af17ffd2.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ บ.ไทตั้นสปอตแวร์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:30:56
7เสร็จเรียบร้อย7c8e96a673d275109b52d56a581fb48a.jpg ประชุม : การประชุมคณะกรรมเวรตรวจการบริหารและพยาบาล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 11:27:48
8เสร็จเรียบร้อย80163e7637cbe317f6560a4e0c0d0497.jpg รณรงค์ : รณรงค์การใช้ "ถุงผ้าใส่ยา รักษ์โลก" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-14 10:57:46
9เสร็จเรียบร้อย92ebc5aecd20a8634d902a9c212e71a6.jpg อบรม : การอบรม โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-12 15:52:45
10เสร็จเรียบร้อย0f6d4b0f2050936b4412824b629e4b34.jpg อบรม : การอบรม โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-12 15:46:52
11เสร็จเรียบร้อยe95ef86d77da1a856a49010df1ad5b98.jpg อบรม : การอบรมโครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-12 15:37:00
12เสร็จเรียบร้อยb4966721c89500a67490d6f6e3b4df14.jpg อบรม : การอบรม โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-12 10:58:34
13เสร็จเรียบร้อยe238b2dcb88ae55dab39089742f6f3cc.jpg ประชุม : การประชุมกรรมการทีมนำองค์กร เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-08 14:53:53
14เสร็จเรียบร้อยf77472892dbbee92490011c62aa82063.jpg อบรม : การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉิกการแพทย์ EMR รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-08 14:47:00
15เสร็จเรียบร้อย13c624ea6a0b6acbe6815c161d515236.jpg ศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานร้านค้าสวัสดิการ ที่ รพ.มหาสารคาม เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-08 14:42:09
16เสร็จเรียบร้อย7915183a91ad68b40accc574b7390dae.jpg ประชุม : การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า Big C เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-08 14:38:29
17เสร็จเรียบร้อยec265ff0dee1ea241d4481fad7c68595.jpg ประชุม : โครงการพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิด เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-08 14:28:13
18เสร็จเรียบร้อย9f305240ff05fbfc9024372ad52b1842.jpg ประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบทเรียน Integrated Learning ศูนย์แพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-07 11:45:03
19เสร็จเรียบร้อย032d78c83dae839663f11f528ce5bd0e.jpg กิจกรรมพิเศษ : พิธีเปิด โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-07 11:20:23
20เสร็จเรียบร้อย59c17972f7504c3350f209f6f16578d9.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมค่ายโฮมฮัก โฮมใจ เคมีบำบัดเด็ก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-02-07 11:07:46