ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 630 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1กำลังดำเนินการ ออกหน่วย : ศูนย์ดูแลต่อเนื่องออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 15:14:26
2เสร็จเรียบร้อยd6f46fb5c5c6c595a82da7d7d8c82acd.jpg ประชุม : พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม EMT ศูนย์อุบัติเหตุ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-20 09:26:54
3เสร็จเรียบร้อยa4a3d6772e79d02c014b9e5dbdafa5e7.jpg ประชุม : ศูนย์หัวใจประชุมวิชาการ เรื่อง How to set up Heart failure Clinic เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 14:06:55
4เสร็จเรียบร้อย2052e77be8ee2b5abd77ac4090cbeee5.jpg รับบริจาค : มูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ บริจาคเงิน จำนวน 430,000 บาท เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-19 10:42:53
5เสร็จเรียบร้อย93d21539c67fd4149e4fcf8416793c6b.jpg รณรงค์ : กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 15:17:07
6เสร็จเรียบร้อยc9d50e48c27601f15a164be397c381d1.jpg ทำบุญ : พิธีถวายกฐินสามัคคีวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-18 09:44:06
7เสร็จเรียบร้อย719230c52fb10dbe4a8180929719fd12.jpg ทำบุญ : ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-17 16:04:35
8เสร็จเรียบร้อยfda2a5ad5356a79f2ed10f63d2d89856.jpg รณรงค์ : รณรงค์วันเรารักตับ งาน รู้ รับ จับไวรัสตับอักเสบบีและซี เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:39:36
9เสร็จเรียบร้อยc6bf1d436dc98c8d111116b7e09eefad.jpg ประชุม : การลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมโครงการร่วมมือใหม่ 3 จังหวัด ศัลยกรรมกระดูก และ ข้อ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:32:57
10เสร็จเรียบร้อยe3ce9164f263a1d6516f812fe3a3b7be.jpg ประชุม : ประชุมทีมดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 11:25:01
11เสร็จเรียบร้อยd6f130ab286a4b6665e1e75bdb5743d8.jpg ประชุม : การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-16 10:45:49
12เสร็จเรียบร้อยa52ee0408f82dfedd20276c334e2615b.jpg อบรม : กิจกรรมอบรม 5ส. โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:32
13เสร็จเรียบร้อยd12e567a0d4233f2a7dc512e02707546.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการลงบันทึกข้อมูล Newborn Registry เขตสุขภาพที่ 7 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-10 09:42:31
14เสร็จเรียบร้อยcdd01eed67ff685475a044c67dfa7201.jpg ประชุม : ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2560 และ งานแสดงมุทิตาจิตรบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:18:46
15เสร็จเรียบร้อย0fdba21fa11757d2b9737984a7dbf993.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเปิดตัวโครงการ "กดด้วยใจ ให้ชีวิต" โรงพยาบาลขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 16:14:02
16เสร็จเรียบร้อยd62690ac641044f3d2bf3ae9a44df3ff.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมรมลูกจ้าง โรงพยาบาลขอนแก่น ปี2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-09 15:34:41
17เสร็จเรียบร้อยb27ae246ce7605b801c104b693415bd4.jpg ประชุม : พิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างประกอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:57:07
18เสร็จเรียบร้อย4ff4e748f0b01a98069678a0d3d0cafd.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานเกษียณอายุราชการบุคลากรกลุ่มภารกิจ พรส. ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:51:38
19เสร็จเรียบร้อย0e3c840a7e61b10c8952bed380a4d826.jpg ประชุม : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิสัญญีพยาบาลรุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-05 15:43:25
20เสร็จเรียบร้อย1a6bb523d34a4f8a1d461efc89d8c84e.jpg กิจกรรมพิเศษ : งานแสดงมุทิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 60 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-03 11:28:13