ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 658 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1กำลังดำเนินการ รูปภาพการเยี่ยมสำรวจ จากสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล กำลังดำเนินการนางนิสรา ศรีสุระกลุ่มงานเภสัชกรรม2017-11-22 09:01:03
2เสร็จเรียบร้อยd3c61f10085b17d6d654d167e7bbdda6.jpg ประชุม : ประชุมสัญจรเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:18:52
3เสร็จเรียบร้อย79ae709bf0a653ff0846a42b153fb714.jpg ประชุม : พัฒนาศักภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:14:54
4เสร็จเรียบร้อย374a792ae76673e07e7c606fbc0f5ed0.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDITE เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 16:11:15
5เสร็จเรียบร้อย ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDIT เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-13 15:21:21
6เสร็จเรียบร้อย6974c8f58f9f9f93d06621b143c10fff.jpg ประชุม : ประชุมชี้แจงและประกาศใช้แผน ปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:37:28
7เสร็จเรียบร้อย2136ebd9a274fd3bd932fd7b54934ef9.jpg รับบริจาค : คุณฌานนท์ โปษยะจินดา บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:33:48
8เสร็จเรียบร้อยfec0357783501c012eb4bd4c11793868.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีธาลัสซีเมีย "เมื่อเป็นก็ประสบความสำเร็จได้" เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-10 11:29:03
9เสร็จเรียบร้อย24418307b51c6c174118472872add42a.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:18:39
10เสร็จเรียบร้อย168eaf52847d29b9dfb3330893c83922.jpg ประชุม : การประชุมนำเสนอตัวชี้วัด รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:10:13
11เสร็จเรียบร้อย38477aa8884a8a4c997e550218e9a97d.jpg ทำบุญ : ทำบุญทอดกฐิน และ รับบริจาคเงินที่บ้านลูกรัก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-07 12:06:23
12กำลังดำเนินการc463ce25bd495609aab51a0373a18bcf.jpg อบรม : ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กำลังดำเนินการนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 10:53:38
13เสร็จเรียบร้อย050c41804e37bcd27f41d2339075b4eb.jpg อบรม : อบรมอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 09:57:03
14เสร็จเรียบร้อยbdb7fb427c3ed36e46ac5015bf04dd2a.jpg ประชุม : ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการประเมินงาน REACCREDITE เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-11-06 09:53:15
15เสร็จเรียบร้อยd5482f978e144804fbeb9125339a44a6.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-31 13:12:09
16เสร็จเรียบร้อย00025d853ff4ce263182052d25b22d12.jpg วันสำคัญ : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-31 13:08:20
17เสร็จเรียบร้อย8b18c1891d0e3ba5adbf64826a203b3a.jpg รับบริจาค : คุณสุภิวัลย์ เอี่ยมอุดมกาล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 13:51:15
18เสร็จเรียบร้อย2191fbe484718a312b7660fff22721c9.jpg รับบริจาค : คุณศุภธันย์ญา สุรทินธนนันท์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 11:39:49
19เสร็จเรียบร้อยc8da1d7c75fe5ea59341ffa1216fabec.jpg กิจกรรมพิเศษ : โรงพยาบาลขอนแก่น รวมพลังจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดถนนศรีจันทร์ หน้า รพ.ขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 11:01:00
20เสร็จเรียบร้อย14baf7aabb05f36c679829ce0e22f1a8.jpg ประชุม : การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO ห้องปฏิบัติการ (LAB) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2017-10-27 10:53:46