ข้อมูลขอใช้บริการ

ยื่นคำร้อง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 800 ผลลัพธ์
#สถานะชื่อเรื่องชื่อ-นามสกุลหน่วยงานยื่นคำร้องวันที่Actions
  
1รอตรวจสอบ ขอภาพถ่าย กิจกรรม ในโครงการ "ค่ายรักษ์หัวใจ" วันที่ 5 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-06-11 12:38:13
2รอตรวจสอบ ขอให้ถ่ายภาพนิ่ง รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-06-11 12:32:52
3รอตรวจสอบ ขอให้ทำป้ายผ้า รอตรวจสอบนางสาวปุณยนุช จันทะคุณศูนย์หัวใจ2018-06-11 12:28:21
4มอบหมายงาน รณรงค์ : วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 มอบหมายงานแล้วนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-06-04 14:02:07
5เสร็จเรียบร้อย1e67133b6bde2d41667e8638d4f072cd.jpg ประชุม : ประชุม พยาบาล PNC เสร็จเรียบร้อยคุณผนึกแก้ว คลังคาสำนักงานกลุ่มการพยาบาล2018-05-23 11:52:39
6กำลังดำเนินการ อบรม : อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมุษย์ SOP และ ภาพบุคลากรเพื่อทำโครงสร้างงาน กำลังดำเนินการคุณนันทิยา พิมพ์พุฒิงานห้องสมุด2018-05-23 10:50:10
7เสร็จเรียบร้อย971f661e314dbfd96ad4719ec21afa00.jpg รับบริจาค : รับบริจาคเงินสมทบกองทุน รพ.ขอนแก่น คุณแม่สายหยุด ขวาเวียง และ ลูกหลาน เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-23 10:38:31
8เสร็จเรียบร้อย17d5ca83e0111eab6a112e642e33bd6a.jpg กิจกรรมพิเศษ : เปิดตัวโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 10 เสร็จเรียบร้อยพญ.มนธนา จัทรนิยม ศูนย์ธาลัสซีเมีย2018-05-21 16:04:26
9กำลังดำเนินการ อบรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล "On Scene Trauma Care" กำลังดำเนินการคุณพัชรินทร์ เหล่าโกงศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด2018-05-21 14:37:29
10เสร็จเรียบร้อย98b4ba90a31bd24c7262321499002ee9.jpg การเรียนการสอน : เซ็นสัญญาการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท เสร็จเรียบร้อยนพ.ธนชัย พนาพุฒิศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก2018-05-21 14:37:28
11เสร็จเรียบร้อยbfa49dba90fd85d1a0431f0a54347cbc.jpg ประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จเรียบร้อยคุณสตนันต์ หาวิชิตสำนักงานกลุ่มการพยาบาล2018-05-21 14:26:40
12เสร็จเรียบร้อย7a1cecc04978420185a75f2c83fb7708.jpg รณรงค์ : รณรงค์วัณโรคในบุคลากร กิจกรรม Kick Off เอกซเรย์ปอด 100% เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-21 14:19:28
13เสร็จเรียบร้อย0f4d5080d8f0c487e05be6df2f8eb8e9.jpg ประชุม : เปิดโครงการบูรณาการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพในสถานประกอบการ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-16 11:56:59
14เสร็จเรียบร้อยf2f592b24d9094136c0ea6c82cad605d.jpg กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมวันพยาบาลสากล เสร็จเรียบร้อยคุณนัฐวุฒิ ด่านนอกกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2018-05-11 10:45:24
15เสร็จเรียบร้อย0096279bf54fe1bb9e1e032734f2a0fc.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติเปิดโลกออสีสติก เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-10 10:37:02
16เสร็จเรียบร้อยd89a5feb97948190b71b6ac26237e46f.jpg ประชุม : การประชุม Professional Leadership เสร็จเรียบร้อยคุณไพรวัลย์ พรมทีกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล2018-05-10 10:23:43
17เสร็จเรียบร้อย0bba7573267ee2bd428cc7e3a33b4222.jpg ประชุม : การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและอ้างอิง เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-10 10:10:11
18เสร็จเรียบร้อย536dafc3378c3aa867d4693b9f0d0ea9.jpg ทำบุญ : พิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร พฤษภาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-09 11:13:58
19เสร็จเรียบร้อย619610b3bbf270db2c850ac706970261.jpg ประชุม : การประชุมวิชาการ Research in health and medicine and quantitative research เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-07 15:23:32
20เสร็จเรียบร้อย33e2359e1b23f8b46802b79c5b9a0609.jpg ประชุม : โครงการสัมมนาและทบทวนหลักสูตรออร์โธปิดิกส์ เสร็จเรียบร้อยนางพยูงทอง อุดมทรัพย์งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา2018-05-07 14:52:03